FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Propozycja praktycznych rozwiązań w nauczaniu ESP studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kontekście rynku pracy

Data publikacji: 23.10.2012

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 51 - 60

Autorzy

Ilona Wojewódzka-Olszówka
Politechnika Krakowska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Od blisko piętnastu lat pracuję wyłącznie ze studentami Wydziału Architektury, ucząc ich (i ucząc się od nich) języka specjalistycznego, co pozwoliło mi na poczynienie pewnych obserwacji oraz wykrystalizowanie metody pracy, której elementy pokrótce przedstawię. Moje podstawowe założenia to motywowanie studentów do samodzielnego, krytycznego myślenia oraz budowanie ich pewności siebie w używaniu języka angielskiego zawodowego. Umiejętności te postrzegam jako niezmiernie ważne dla przyszłej kariery zawodowej moich studentów.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, s. 51 - 60

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Propozycja praktycznych rozwiązań w nauczaniu ESP studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kontekście rynku pracy

Autorzy

Publikacja: 23.10.2012

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Ilona Wojewódzka-Olszówka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1213

Liczba pobrań: 1217