FAQ

Zeszyty Glottodydaktyczne

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

On using translation-based activities in ESP at advanced level: the case of business English

Data publikacji: 28.10.2011

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, Zeszyt 3 (2011), s. 49 - 62

Autorzy

Mirosław Kruk
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The aim of this article is to demonstrate that translation can make a useful contribution to teaching ESP. I focus on using translation-based activities with advanced students of Business English (levels C1 and C2) and describe certain activities illustrated with examples. All the tasks and activities presented in this article have been used by the author with several groups of advanced learners of English at the Institute of Economics and Management of the Jagiellonian University, Kraków over the last few academic years. 

Bibliografia

Harrison M., Kerr R., 1994. CAE Practice Tests. Oxford: Oxford University Press.

Harmer J., 2010. The Practice of English Language Teaching. China: Pearson Education.

Korzeniowska A., Kuchiwczak P., 1998. Successful Polish-English Translation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tabakowska E., 1999. O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z Europą Normana Daviesa. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Taylor S., 2004. Model Business Letters, Emails and Other Business Documents. Harlow–New York: Pearson Education.

Titford C., 1983. Translation for Advanced Learners. “ELT Journal” 37/1.

Topolska-Pado J., 2010. Use of L1 and Translation in the EFL Classroom. „Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego”, 11–25.

Tudor I., 1987. Using Translation in ESP. “ELT Journal” 41/4.

Prospectus of BRE Bank Spółka Akcyjna. Available at http://www.brebank.pl/images/ BreKorpo2/Portal/BinaryPL/1522313/01-Wstep_1522313.pdf.

Informacje

Informacje: Zeszyty Glottodydaktyczne, 2011, s. 49 - 62

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

On using translation-based activities in ESP at advanced level: the case of business English

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 28.10.2011

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Mirosław Kruk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1456

Liczba pobrań: 1211