FAQ

Archeion

Archeion

Opis

Czasopismo naukowe poświęcone szeroko rozumianej problematyce archiwalnej – wydawane przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Zawiera artykuły z zakresu teorii i praktyki archiwalnej, będące rezultatami badań teoretycznych i empirycznych w zróżnicowanym obszarze dokumentalnego dziedzictwa historycznego. „Archeion” kierowany jest do środowiska archiwów państwowych, archiwów bieżących, społecznych i prywatnych oraz akademickiego środowiska nauk historycznych i nauk pomocniczych historii, a także do wszystkich humanistów zainteresowanych naukową refleksją nad archiwami i archiwaliami.

Dyscyplina naukowa (wg polskiej Klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych 2018): historia, nauki o komunikacji społecznej i mediach, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

ISSN: 0066-6041

eISSN: 2658-1264

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 201004

DOI: 10.4467/26581264ARC

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr Paweł Pietrzyk

Zastępca redaktora naczelnego:

dr Ewa Rosowska-Jakubczyk

Sekretarz redakcji:

Konrad Szuba

Redaktor działu:

dr Kamila Pawełczyk-Dura

Wydawca

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Afiliacja

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne