FAQ

Archeion

Egodocumentality of personal file: personality – mentality – world of values. On the example selected archives of the 20th century

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Data publikacji: 02.04.2024

124

Archeion, 2023, s. 151 - 189

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.23.009.17869

Autorzy

Piotr Falkowski Orcid , Kamila Siuda Orcid

Abstrakt

Egodokumenty w pracowniczych aktach osobowych: osobowość – mentalność – świat wartości. Na przykładzie wybranych materiałów archiwalnych z XX w.

Akta osobowe są dokumentami, gromadzonymi przez aktotwórców, w których odbija się przede wszystkim przebieg drogi zawodowej w poszczególnych miejscach pracy. Źródła, które wystąpiły w badanych aktach, trak-towane są jako egodokumenty, gdyż autor dokumentu opowiada w nich sobie. Zachowane dokumenty mogą posłużyć do tworzenia biogramów, analizy faktów historycznych poszczególnych osób, podawać informacje o otaczającym ich świecie, czy też pomagać przy wyjaśnianiu różnych złożonych procesów ekonomicznych, socjologicznych itp. Niniejszy artykuł ma na celu spojrzenie na akta osobowe z perspektywy badań antropologicznych, które w pewien sposób pomagają w poznaniu człowieka, jego doznań i sposobie pojmowania rzeczywistości.
Materiały archiwalne zostały wytypowane przy wykorzystaniu metody reprezentacyjnej. Użyto próby losowej polegającej na wyborze przypadkowych elementów z zamkniętego zbioru generalnego. W omawianym badaniu populacją generalną były akta osobowe pracowników Magistratu Miejskiego w Bydgoszczy z okresu międzywojennego oraz akta osobowe członków i podopiecznych Związku Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy.
Wybrane jednostki służyły pogłębionej analizie egodokumentalnej, której celem było poznanie świata wartości bohatera. Czy jednak każdy życiorys czy rozbudowane podanie daje nam podstawy do prześledzenia go właśnie pod kątem osobowości człowieka? Czy daje wystarczająco dużo materiału do przeprowadzenia badań? Czy źródła zakwalifikowane do egodokumentów rzeczywiście są nimi? Na te pytania stara się odpowiedzieć tekst artykułu.

Bibliografia

Archives

State Archives in Bydgoszcz

Fonds 6/189/0 Akta miasta Bydgoszczy 1559–1975; items: 6/189/0/4.1.1/3055, 6/189/0/4.1.1/3069, 6/189/0/4.1.1/3241, 6/189/0/4.1.1/4620, 6/189/0/4.1.1/4647, 6/189/0/4.1.1/4714, 6/189/0/4.1.1/4740, 6/189/0/4.1.1/4815, 6/189/0/4.1.1/4862, 6/189/0/4.1.1/4944, 6/189/0/4.1.1/4956, 6/189/0/4.1.1/6558, 6/189/0/4.1.1/6631, 6/189/0/4.1.1/6646.

Fonds 6/1457/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokację Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy 1947–1990; items: 6/1457/0/8/376, 6/1457/0/8/395, 6/1457/0/8/400, 6/1457/0/8/436, 6/1457/0/8/443, 6/1457/0/8/447, 6/1457/0/8/454, 6/1457/0/8/455, 6/1457/0/8/459, 6/1457/0/8/499, 6/1457/0/8/508, 6/1457/0/8/539, 6/1457/0/8/548.

 

Publications

Arbeitskreis Bewertung kommunalen Schriftguts. Überlegungen zur Bewertung kommunaler Personalakten Eine Handreichung, “Archivpflege in Westfalen-Lippe” 2014, no. 81, pp. 50–54.

Archiwum Wojskowe w Oleśnicy 2023. Dokumentacja osobowo-płacowa, https://wbh.wp.mil.pl/pl/pages/dokumentacja-osobowa-pacowa-2018-10-19-n8j6/, accessed 21 August 2023.

Barritt M., The Appraisal of Personally Identifiable Student Records, “The American Archivist” 1986, no. 49(3), pp. 263–275.

Bick W., Mann R., Müller P.J., Massenakten als Datenbasis der empirischen Sozialforschung: methodische Voraussetzungen und institutionelle Erfordernisse, [in:] Sozialforschung und Verwaltungsdaten, Stuttgart 1984, pp. 9–15.

Brenneke A., Leesch W., Archivkunde, Leipzig 1953.

Brooks P., Archival Procedures for Planned Records Retirement, “The American Archivist” 1948, no. 11(4), pp. 308–315.

Bruns N., Höötmann H.J., Grundzüge der Bewertung von Personalakten im Archiv des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, “Archivpflege in Westfalen-Lippe” 2018, no. 86, pp. 27– 36.

Bunkowska P., Zarządzanie dokumentacją osobową, studencką i awansu naukowego w Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Teoria i praktyka, [in:] Postępowanie z dokumentacją osobową. Przepisy prawa, praktyka, postulaty. Materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Koszalinie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Koszalinie, ed. A. Jabłoński, Poznań 2016, pp. 147–170.

Burzyński A., Sozański T., Elementy statystyki dla historyków. Materiały do ćwiczeń, wykładów i metodyki prac badawczych, vol. 1, Kraków 1980.

Cannelli B., Musso M., Social media as part of personal digital archives. Exploring users’ practices and service providers’ policies regarding the preservation of digital memories, “Archival Science” 2022, vol. 22, pp. 259–283.

Chorążyczewski W., Pacevicius A., Roszak S., Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, Toruń 2015.

Chorążyczewski W., Rosa A., Samoświadectwa pracowników polskiej kancelarii królewskiej czasów nowożytnych. Przypadek Jana Piotrowskiego, [in:] Polska kancelaria królewska między władzą a społeczeństwem, vol. 4, ed. W. Chorążyczewski, W. Krawczuk, Warszawa 2011.

Czermińska M, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.

Dictionary of Archival Terminology English and French. With Equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, ed. P. Walne, München–New York–London–Paris 1988.

Dictionary of Archival Terminology English and French. With Equivalents in Dutch, German, Italian, Russian and Spanish, 2nd Revised Edition, ed. P. Walne, München–New York–London–Paris 1988.

Dictionary of Archives Terminology. Personal papers, https://dictionary.archivists.org/entry/personal-papers.html, accessed 7 September 2023.

Douglas J., A call to rethink archival creation. Exploring types of creation in personal archives, “Archival Science” 2018, vol. 18, pp. 29–49.

Falkowski P., Wartość źródłowa akt osobowych Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na przykładzie zespołu archiwalnego KW PZPR w Bydgoszczy, “Przegląd Archiwalny IPN” 2021, vol. 14, pp. 55– 74.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna, https://biblioteka.teatrnn.pl/Content/9618/Historia_mowiona_i_wojna.pdf, accessed 21 August 2023.

Ford F., Some Legal Problems in Preserving Records for Public Use, “The American Archivist” 1957, no. 20(1), pp. 41–47.

Grygier T., Wartościowanie materiałów archiwalnych (Uwagi dla potrzeb administracji i archiwistyki kościelnej), “Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne” 1976, vol. 33, pp. 5–52.

Haller U., Processing for Access, “The American Archivist” 1985, no. 48(4), pp. 400–415.

Henderson M., Archiving the feminist self. Reflections on the personal papers of Merle Thornton, “Archives and Manuscripts” 2013, vol. 41, no. 2, pp. 91–104.

Herget R., Erstmals Personalakten des Landesamts für Verfassungsschutz übernommen, “Nachrichten aus Staatlichen Archiven Bayerns” 2018, no. 75, pp. 39.

Hering R., Personalakten in der historischen Forschung. Parteimitgliedschaften Hamburger Hochschullehrer in der Weimarer Republik, [in:] Archivischer Umgang mit Personalakten Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt, Münster 2004, pp. 103– 111.

Hess V., Ledebur S., Taking and Keeping. A Note on the Emergence and Function of Hospital Patient Records, “Journal of the Society of Archivists” 2011, vol. 32, pp. 21–33.

Hochstuhl von K., Straub A., Bewertung von Personalakten das baden-württembergische Modell, [in:] Historische Überlieferung aus Verwaltungsunterlagen, ed. R. Kretzschmar, Stuttgart 1997, pp. 227–233.

Horn-Kolditz B., Modell zur Bewertung von Personalakten in einer großen Stadtverwaltung, “Archive in Thüringen” 2005, Sonderheft, pp. 51–56.

Jaros J., Problem akt personalnych do roku 1945 w przemyśle węglowym, “Archeion” 1965, vol. 62, pp. 73–84.

Jarosz R., Ukryty skarb. Akta osobowo-płacowe PZPR/SdRP w Archiwum Rotacyjnym „Ład” w Łubnej, [in:] Dzieje biurokracji, vol. 4, p. 2, ed. A. Górak, K. Latawiec, D. Magier, Lublin–Siedlce 2011, pp. 802–810.

Kersting F.W., Benötigt die Forschung Personalakten? Ein Erfahrungsbericht aus regional- und psychiatriegeschichtlicher Sicht, [in:] Archivischer Umgang mit Personalakten Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt, Münster 2004, pp. 90–103.

Kolankowski Z., Materiały do słownika terminologii archiwalnej krajów socjalistycznych, Warszawa 1973.

Krupska Z., Problemy oceny akt personalnych wytworzonych w okresie Polski Ludowej, “Archeion” 1983, v. 76, pp. 5–18.

Lewinson P., Problems of Archives Classification, “The American Archivist” 1939, no. 2(3), pp. 179– 190.

Louchin J., Masowość dokumentacji personalnej oraz jej wartościowanie na przykładzie zasobu Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, [in:] Dokumentacja Masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, ed. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, pp. 177–186.

Łosowska A., Problemy przechowywania i przetwarzania masowej dokumentacji osobowej w szkole wyższej, “Archiwista Polski” 2001, no. 1(21), pp. 45–54.

Magier D., Dokumentacja personalna PZPR w praktyce metodycznej archiwów państwowych (exemplum Archiwum Państwowego w Lublinie), [in:] Dzieje. Wojsko. Edukacja. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Hermanna w 70. rocznicę urodzin, ed. M. Bednarzak-Libera, J. Gmitruk, Warszawa–Siedlce 2010, pp. 285–296.

Martens A., Archivierung von Personalunterlagen der Beschäftigten der Bundesverwaltung – Das Archivierungsmodell des Bundesarchivs, dargestellt am Beispiel der Bundesfinanzverwaltung, [in:] Archivischer Umgang mit Personalakten Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt, Münster 2004, pp. 10–16.

Meisner H.O., Aktenkunde, Berlin 1935.

Menne-Hartiz A., Schlüsselbegriffe der Archivterminologie. Lehrmaterialien für das Fach Archivwissenschaft, Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, no. 20, Marburg 1992.

Miłoch R., Szafron T., Akta osobowo-płacowe byłej PZPR zgromadzone w Archiwum Państwowym w Katowicach jako przykład źródła do badań nad historią PRL, “Szkice Archiwalno-Historyczne” 2010, no. 6, pp. 145–148.

Multilingual Archival Terminology. Personal papers, http://www.ciscra.org/mat/mat/term/263, accessed 7 September 2023.

Nawrocki S., Porządkowanie i inwentaryzacja akt personalnych w archiwach zakładowych, “Archiwista” 1968, no. 2, pp. 1–6.

Niderla A., Historia mówiona a etnolingwistyka, “Etnolingwistyka” 2010, vol. 22, s. 13.

Niu J., The need for shared personal/family archivists, “Archival Science” 2021, vol. 21, pp. 219–241.

Papritz J., Archivwissenschaft, Band 1, Nachdruck der 2. durchgesehenen Auflage von 1983, Marburg 1983.

Paterski K., Zabezpieczenie dokumentacji osobowo-płacowej zakładów pracy w II poł. XX w. oraz u progu XXI w., “Problemy archiwistyki” 2009, no. 1(1), pp. 50–58.

Pearce-Moses R., A Glossary of Archival and Records Terminology, Chicago 2005.

Pepłowska K., Dokumentacja osobowa i płacowa, [in:] Współczesna dokumentacja urzędowa, Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, vol. 2, ed. H. Robótka, Toruń 2011, pp. 115–150.

Polski Słownik Archiwalny, compiled by A. Bachulski, K. Konarski, A. Wolff, Warszawa 1952.

Polski Słownik Archiwalny, ed. W. Maciejewska, Warszawa 1974.

Radzimińska M., Dokumentacja medyczna – przedmiot, wykorzystanie i kwalifikacja archiwalna w praktyce archiwum zakładowego, [in:] Postępowanie z dokumentacją osobową. Przepisy prawa, praktyka, postulaty. Materiały z XI Ogólnopolskiego Seminarium Archiwalnego Sekcji Archiwa Zakładowe Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, Oddziału w Koszalinie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Archiwum Państwowego w Koszalinie, ed. A. Jabłoński, Poznań 2016, pp. 171–180.

Rehm C., Treffeisen J., Perspektiven der Personalaktenbewertung – Zwischen Samplebildung und Totalüberlieferung. Erfahrungen aus Baden-Württemberg, [in:] Archivischer Umgang mit Personalakten Ergebnisse eines spartenübergreifenden Fachgesprächs im Westfälischen Archivamt, Münster 2004, pp. 34–51.

Rimkus K.R., Anderson B., Germeck K.E., Nielsen C.C., Prom Ch.J., Popp T., Preservation and Access for Born-digital Electronic Records. The Case for an Institutional Digital Content Format Registry, “The American Archivist” 2020, no. 83(2), pp. 397–428.

Rosa A., Egodokumentalność polskiego zasobu archiwalnego, [in:] Archiwistyka między różnorodnością a standaryzacją, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 3, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń, 2013, pp. 103–112.

Rosa A., Siuda K., Analiza egodokumentalna pamiętników archiwistów jako przyczynek do poznania mentalności określonej grupy zawodowej, [in:] Pogranicza archiwistyki, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 6, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2019, pp. 85–100.

Rosa A., Testamenty fordońskie jako egodokumenty mieszczańskie, “Kronika Bydgoska” 2008, no. 28, pp. 41–72.

Roszak S., Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004.

Schütze F., Analiza biograficzna ugruntowana empirycznie w autobiograficznym wywiadzie narracyjnym. Jak analizować autobiograficzne wywiady narracyjne, [in:] Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, ed. K. Kaźmierska, Kraków 2012.

Sinn D., Syn S.Y., Personal documentation on a social network site. Facebook, a collection of moments from your life?, “Archival Science” 2014, vol. 14, 2014, pp. 95–124.

Siuda K., Życiorysy jako egodkumenty, [in:] Egodokumenty tradycje historigraficzne i perspektywy badawcze, ed. W. Chorążyczewski, A. Pacevičius, S. Roszak, Toruń 2015, pp. 131–166.

Skwarek I., Dlaczego autobiografizm? Powieści autobiograficzne dwudziestolecia międzywojennego, Katowice 1986.

Stewart V., Problems of Confidentiality in the Administration of Personal Case Records, “The American Archivist” 1974, vol. 37(3), pp. 387–398.

Stryjkowski K., Dokumentacja masowa i jej wartościowanie w archiwach wybranych krajów frankofońskich (na przykładzie akt osobowych), [in:] Dokumentacja Masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, ed. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012, pp. 79–102.

Wright A., The Scholar’s Interest in Personnel Records, “The American Archivist” 1949, no. 12(3), pp. 271–279.

Zarządzenie Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych, https://www.gov.pl/attachment/d9d9c0d2-373a-44f4-8054-4ac1d38ca34b, accessed 21 August 2023.

3rd edition of the Dictionary on Archival Terminology of the ICA. Personalakten, https://internet.archivschule.uni-marburg.de/datiii/germanterms.htm, accessed 7 September 2023.

Informacje

Informacje: Archeion, 2023, s. 151 - 189

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Egodocumentality of personal file: personality – mentality – world of values. On the example selected archives of the 20th century

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0001-8333-0117

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, : Dworcowa 65, 85-009 Bydgoszcz

Orcid https://orcid.org/0000-0003-1606-2583

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Udział procentowy autorów:

Piotr Falkowski ( Autor) - 50%
Kamila Siuda ( Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 5

Liczba pobrań: 4

Sugerowane cytowania: Chicago

Piotr, Falkowski, Kamila, Siuda. "

Egodocumentality of personal file: personality – mentality – world of values. On the example selected archives of the 20th century

" Archeion. Apr 02, 2024. https://ejournals.eu/czasopismo/archeion/artykul/egodocumentality-of-personal-file-personality-mentality-world-of-values-on-the-example-selected-archives-of-the-20th-century