FAQ

Archeion

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis

Projekt okładki/Cover design: Maria Kaliszczuk-Donaj

© Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2023

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

In memoriam

Joanna Bławat-Obin

Archeion, 124, 2023, s. 326 - 329

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: digital records, digital archives; Konarski Kazimierz, digital archives, Konarski Kazimierz, zarządzanie archiwami, zarządzanie dokumentacją, dokumentacja masowa, dokumentacja cyfrowa, archiwa cyfrowe, archives management, records management, mass documentation, archival science, agency, archivists, mediation, context, digital processes; archiwistyka, władze archiwalne, archiwiści, mediacje, kontekst, cyfryzacja, ochrona prywatności, dostęp do dokumentów archiwalnych, dane osobowe, międzynarodowe konwencje i umowy dotyczące dostępu do archiwów, konwencje ONZ o ochronie praw człowieka, Międzynarodowa Rada Archiwów, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich, archiwa ponadnarodowe, integracja europejska, Unia Europejska, dziedzictwo kulturowe, pamięć; transnational archives, European integration, European Union, cultural heritage, memory, makdonaldyzacja, archiwa, społeczeństwo, racjonaliacja, historia archiwów; McDonaldization, archives, society, rationalization, history of archives, dokumenty prywatne, prywatność dokumentów, egodokumenty, struktura zasobu archiwalnego, opis archiwalny; private documents, document privacy, ego-documents, the structure of the archival holdings, archival description, egodocument, biography, inner world, self-narrative, personal file, ZBOWiD, Bydgoszcz City Hall, egodokument, egodokumentalność, archiwizacja Webu, blog, blogosfera, osobista witryna domowa, cyfrowe źródła historyczne, materiały archiwalne, internetowy pamiętnik, ślad człowieka w Internecie; ; egodocument, egodocumentality, Web archiving, blogosphere, personal webpage, digital historical sources, archival materials, online diary, human trace on the Internet, Ukrainian diplomatic archives, Polish diplomatic documents, history of Ukrainian-Polish diplomatic relations, archiwistyka, terminologia archiwalna, paradygmaty archiwalne, teoria zbiorów; archival science, archival terminology, archival paradigms, theory of collections, new archival science, anthropologised archival science, cultural anthropology, archive and archival materials, 19th and 20th centuries; SŁOWA KLUCZOWE nowa archiwistyka, archiwistyka zantropologizowana, antropologia kulturowa, archiwum i archiwalia, XIX i XX wiek