FAQ

Archeion

Towards a new archival science. Anthropologising the archive and the archival materials

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Data publikacji: 02.04.2024

124

Archeion, 2023, s. 255 - 270

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.23.008.17868

Autorzy

Wojciech Piasek Orcid

Abstrakt

W stronę nowej archiwistyki. Antropologizowanie archiwum i archiwaliów

W artykule przedstawiono propozycję nowej archiwistyki – archiwistyki zantropologizowanej. Dyskusję nad nią zapoczątkowano pod wpływem zmian zachodzących w postrzeganiu archiwum jako instytucji zajmującej się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów archiwalnych. Współczesne znaczenie terminu archiwum oparto na naturalistycznym myśleniu o świecie i człowieku. Kluczowym czynnikiem go kształtują- cym był kontekst społeczno-kulturowy, a konkretnie powstawanie państw narodowych i rozwój biurokracji. W XIX w. archiwum, podobnie jak inne organy biurokracji, zaczęto postrzegać jako wolne od kontekstu, dyskusji, ideologii, szerzej – kultury. Wiek XX niewiele w tym rozumieniu archiwistyki zmienił. Pojawiły się jedynie niewielkie korekty. Propozycja nowej archiwistyki wykracza poza nie. Jest to zwrot w kierunku jej kulturowego pojmowania na gruncie antropologicznego rozumienia kultury.

Bibliografia

Assmann A., Cultural memory and western civilization. Functions, media, archives, New York 2011.

Barnardt A., History and theory in anthropology, Cambridge 2000.

Burszta W.J., Wymiary antropologicznego poznania kultury, Poznań 1992.

Burszta W.J., Zeidler-Janiszewska A., Poza akademickimi podziałami. Wędrowanie z Mieke Bal, [in:] M. Bal, Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, trans. M. Bucholc, Warszawa 2012, pp. 11–22.

Chorążyczewski W., Archiwista – teoretyk? Archiwozof? Archiwistyk?, „Problemy Archiwistyki” 2009, issue 13, pp. 11–16.

Chorążyczewski W., O archiwistykę integralną, „Klio” 2003, no. 3, pp. 150–158.

ICA. Code of Ethics, https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_PL.pdf , accessed 28 August 2023.

Cook Cf. T., What is past is prologue. A history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift, http://www.mybestdocs.com/cook-t-pastprologue-ar43fnl.htm, accessed 20 February 2019.

Derrida J., Archive Fever. A Freudian Impression, trans. E Prenowitz, Chicago–Londyn 1998.

Foucault M., Archaeology of knowledge, trans. A.M. Sheridan Smith, London–New York 2002. Kroński T., Hegel, Warszawa 1966.

Kuper A., The anthropologists’ account, Harvard University Press 2000.

Magier D., Czas archiwozofii, [in:] Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś i jutro, Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 2, ed. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, pp. 9–20.

Muller S., Feith J.A., Fruin R., Manual for the arrangement and description of archives, New York 1940.

Nahirny R., Losy naukowej łamigłówki. Clifford Geertz, mikrohistorie i podmiotowość, Wrocław 2011.

Piasek W., Anthropologising history. A historiographic and methodological case study of Witold Kula, Toruń 2018.

Piasek W., Archiwistyka  jedna czy wiele dyscyplin naukowych? Uwagi z perspektywy nowej archiwistyki, [in:] Pogranicza archiwistyki, Toruńskie konfrontacje archiwalnevol. 6, ed. W. Chorążyczewski, A. RosaToruń 2019, pp. 25–32.

Piasek W., The ethnography of historiography developed in the Polish People’s Republic. A historiographic and methodological case study of Karol Górski, Toruń 2021.

Ritzer G., Sociological theory, New York 2010.

Rosa A., Archiwa między historią i pamięcią. Antropologizowanie archiwistyki, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2008, vol. 2, pp. 99–130.

Ryszewski B., Archiwistyka. Przedmiot, zakres, podział (studia nad problemem), Warszawa 1972.

Smith A.D., The cultural foundations of nations. Hierarchy, covenant and republic, Oxford 2008.

Informacje

Informacje: Archeion, 2023, s. 255 - 270

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Towards a new archival science. Anthropologising the archive and the archival materials

Autorzy

Orcid https://orcid.org/0000-0002-5997-5844

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Udział procentowy autorów:

Wojciech Piasek ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 5

Liczba pobrań: 3

Sugerowane cytowania: Chicago

Wojciech, Piasek. "

Towards a new archival science. Anthropologising the archive and the archival materials

" Archeion. Apr 02, 2024. https://ejournals.eu/czasopismo/archeion/artykul/towards-a-new-archival-science-anthropologising-the-archive-and-the-archival-materials