FAQ

Archeion

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących

Redakcja czasopisma składa serdeczne podziękowania wszystkim poniżej wymienionym Recenzentom za poświęcenie swojego czasu na dokonanie oceny prac przeznaczonych do publikacji w naszym roczniku.
 
Dr hab. Maciej Barczewski (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Dr Anna Barszcz (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska)
 
Dr hab. Vladislav Berkovs’kij (Tsentralnyj derzhavnyj kinofotoarkhyv Ukrainy im. G. S. Pshenychnogo, Ukraina)
 
Dr Janusz Czop (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Polska)
 
Dr Agnieszka Czubik (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 
Dr Mikuláš Čtvrtník (Státní oblastní archiv v Praze, Czechy)
 
Dr hab. Robert Degen (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr hab. Artur Górak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 
Tomasz Gruszkowski (Biblioteka Narodowa, Polska)
 
Jerzy Grzelak (Polska)
 
Dr hab. Paweł Gut (Uniwersytet Szczeciński, Polska)
 
Kathryn Harvey (University of Guelph, Kanada)
 
Dr Maria Heruday-Kiełczewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, w Poznaniu, Polska)
 
Dr hab. Marlena Jabłońska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr Aneta Januszko-Szakiel (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 
Dr Robert Jop (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska)
 
Dr Stanisław Jujeczka (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Dr Przemysław Jurczak (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Dr Karolina Karpus (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymstoku, Polska)
 
Dr hab. Marek Konstankiewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)
 
Bp prof. Jan Kopiec (Polska)
 
Dr Jacek Kordel (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Małgorzata Kośka (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)
 
Dorota Kotowicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Polska)
 
Dr hab. Hanna Krajewska (Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie, Polska)
 
Dr Jacek Krochmal (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)
 
Dr hab. Wiesława Kwiatkowska (Polska)
 
Dr Paweł Libera (Instytut Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 
Dr hab. Radosław Lolo (Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Polska)
 
Dr Annick Louis (Université de Reims Champagne-Ardenne, Francja)
 
Dr Mariusz Luterek (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Dr hab. Joanna M. Łukasik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
 
Piotr Łukawski (Stowarzyszenie Budowniczych Telekomunikacji, Polska)
 
Dr hab. Piotr Madajczyk (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 
Dr hab. Dariusz Magier (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, Polska)
 
Dr Piotr Malak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Prof. dr hab. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Polska)
 
Dr Hubert Mazur (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Polska)
 
Dr hab. Daria Nałęcz (Uczelnia Łazarskiego, Polska)
 
Dr hab. Krzysztof Narojczyk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
 
Dr Ewa Perłakowska (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polska)
 
Dr inż. Grzegorz Płoszajski (Politechnika Warszawska, Polska)
 
Dr Monika Płuciennik (Uniwersytet Gdański, Polska)
 
Anja Prša (Zgodovinski arhiv Celje, Słowenia)
 
Leszek Pudłowski (Międzynarodowa Rada Archiwalna)
 
Dr hab. Wanda Krystyna Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr hab. Marek Romaniuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Polska)
 
Dr Marcin Roszkowski (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Ks. dr hab. Mieczysław Różański (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)
 
Dr hab. Remigiusz Sapa (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 
Magdalena Sawicka (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy, Polska)
 
Dr hab. Agnieszka Sawicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska)
 
Dr Maik Schmerbauch (Universität Hildesheim, Niemcy)
 
Dr Juliusz Sikorski (Akademia im. Jakuba z Paradyża, Polska)
 
Dr Katarzyna Słomska-Przech (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Polska)
 
Dr Marcin Smoczyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk (Politechnika Warszawska, Polska)
 
Dr Sybilla Stanisławska-Kloc (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 
Dr Zbigniew Stanuch (Instytut Pamięci Narodowej, Polska)
 
Dr Robert Stępień (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Prof. Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki, Polska)
 
Dr hab. Krzysztof Stryjkowski (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Dr hab. Krzysztof Syta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Dr Małgorzata Szabaciuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Dr inż. Róża Szweda (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Polska)
 
Edyta Targońska (Archiwum Państwowe w Lublinie, Polska)
 
Dr hab. Jacek Tomaszczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska)
 
Dr Adrian Trzoss (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Polska)
 
Dr hab. Wojciech Welskop (Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Polska)
 
Dr hab. Wiktor Werner (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
 
Maciej Wilmański (Bank Pekao S.A., Polska)
 
Dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
 
Agnieszka Wojciechowska (Archiwum Państwowe w Płocku, Polska)
 
Dr Marek Wojnar (Instytut Studiów Politycznych PAN, Polska)
 
Dr hab. Marcin Zaremba (Uniwersytet Warszawski, Polska)
 
Dr Anna Żeglińska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)