FAQ

Archeion

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis

Projekt okładki/Cover design: Maria Kaliszczuk-Donaj

Zdjęcia na okładce/Cover photos:

Przednia okładka/Front cover: Molecular Structure, Adobe Stock

Tylna okładka/Back cover: Cells and biological chain, molecules and abstract conception, 3d rendering, Adobe Stock

© Copyright by Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Pietrzyk Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewa Rosowska-Jakubczyk Orcid

Sekretarz redakcji Konrad Szuba

Zawartość numeru

Kronika naukowa

Anna Krochmal

Archeion, 123, 2022, s. 269 - 273

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: preserving electronic records, trustworthiness of digital records, Project InterPARES Trust AI, cloud storage, artificial intelligence, blockchain technology; przechowywanie dokumentów elektronicznych, wiarygodność dokumentacji cyfrowej, Project InterPARESTrustAI, przechowywanie w chmurze, sztuczna inteligencja, technologia blockchain, wytyczne archiwizacji rządowych stron internetowych, karta walidacji WARC, rozporządzenie o ochronie danych osobowych, prawo do publikacji, archiwizacja przez projektowanie, wytyczne archiwizacji stron internetowych, implementacja pywb (Python Wayback), ingest, przechowywanie i udostępnianie plików WARC, Centralna Platforma archiwizująca strony internetowe rządu Holandiiguidelines on archiving government websites, WARC validation factsheet, The General Data Protection Regulation, publication rights, archiving by design, web archiving guidance, pywb (Python Wayback) implementation, ingestion, preservation and access of WARCfiles, Central Platform for archiving websites for the Dutch Central Government; wytyczne archiwizacji rządowych stron internetowych, Centralna Platforma archiwizująca strony internetowe rządu Holandii, archiwizacja internetu, przechowywanie cyfrowe, rekomendacje; Web archiving, digital preservation, recommendations, archiwizacja danych, nośniki danych, cyfrowe polimery, makrocząsteczki zawierające informacje; data archiving, data carriers, digital polymers, macromolecules containing information, Aleida Assmann, Jacques Derrida, Michel Foucaul, Paul Ricoeur, archiwa ukraińskie w obliczu inwazji rosyjskiej, dziedzina archiwalna w U krainie, narodowy zasób archiwalny Ukrainy, reformy archiwalne; Archival reform, archival affairs of Ukraine, National Archival Fond, archives of Ukraine during the Russian invasion, kontrole archiwalne, protokoły kontroli archiwalnych, elektroniczna biurowość, system EZD, administracja publiczna; archival audits, protocols of archival audits, electronic office, EDM systems, public administration, administracja publiczna, zarządzanie dokumentacją elektroniczną, Podlaski Urząd Wojewódzki, system EZD; administration, electronic records management, Podlaskie Voivodship Office, EDM class information systems, archiwa cyfrowe, prosumpcja wiedzy, informacja archiwalna; digital archives, knowledge prosumption, archival information, pamiętnikarstwo, edycje źródłowe, I wojna światowa; diaries, source editions, World War I