FAQ

Archeion

2024 Następne

Data wydania: 04.03.2024

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Paweł Pietrzyk Orcid

Sekretarz Redakcji Konrad Szuba Orcid

Zastępca redaktora naczelnego Ewa Rosowska-Jakubczyk Orcid