FAQ

Archeion

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Data publikacji: 14.11.2022

Archeion, 2022, 123, s. 10 - 30

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.22.015.16668

Autorzy

Luciana Duranti
University of British Columbia, Canada
https://orcid.org/0000-0001-7895-1066 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Dlaczego cyfrowy świat potrzebuje teorii archiwalnej bardziej niż kiedykolwiek wcześniej?

Tekst jest zapisem wykładu prof. Luciany Duranti, badaczki i wykładowczyni archiwistyki i dyplomatyki w School of Information na Uniwersytecie Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada), który odbył się 12 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim w ramach cyklu organizowanych przez archiwa państwowe otwartych wykładów pn. „Konarski Lectures”, poświęconych współczesnej archiwistyce. Autorka jest specjalistką w dziedzinie archiwistyki, dyplomatyki i dokumentu elektronicznego, pełni funkcję kierownika badań i dyrektora Projektu InterPARES (www.interpares.org oraz www.interparestrustai.org). Wykład poświęcony został najważniejszym wyzwaniom stojącym przed nauką o archiwach w dobie transformacji cyfrowej. Odpowiadając na tytułowe pytanie o potrzebę rozwijania teorii archiwalnej w świecie cyfrowym, Autorka wskazała najważniejsze obszary badawcze, wymagające nowych ustaleń teoretycznych. należą do nich m.in. zapewnienie niezawodności, dokładności i autentyczności, to znaczy wiarygodności, dokumentu elektronicznego, w szczególności ocena przydatności technologii podpisu elektronicznego i architektury blockchain oraz zastosowania AI do wytwarzania, zarządzania i udostępniania dokumentacji elektronicznej. Te właśnie zagadnienia są kluczowymi obszarami problemowymi międzynarodowego projektu interdyscyplinarnych badań archiwistycznych InterPARESTrustAI, którego celem jest projektowanie, rozwijanie i wykorzystanie sztucznej inteligencji do zapewnienia dostępności i wiarygodności dokumentacji elektronicznej podmiotów publicznych. Poruszony został także problem zapewnienia autentyczności (tzn. identyfikacji i integralności) oraz dostępności dokumentów cyfrowych przechowywanych w chmurze, w szczególności na zasadach komercyjnych.

Bibliografia

InterPARES Trust AI – Artificial Intelligence, https://interparestrustai.org/, accessed 6 December 2022.

The InterPARES Project, http://www.interpares.org, accessed 6 December 2022.

YouTube. “Konarski Lectures: L. Duranti ‘Why a World Gone Digital Needs Archival Theory More than Ever Before.”, https://www.youtube.com/watch?v=vbOY3TXNan8, accessed 6 December 2022.

Informacje

Informacje: Archeion, 2022, s. 10 - 30

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7895-1066

Luciana Duranti
University of British Columbia, Canada
https://orcid.org/0000-0001-7895-1066 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

University of British Columbia, Canada

Publikacja: 14.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Udział procentowy autorów:

Luciana Duranti (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 766

Liczba pobrań: 698

Sugerowane cytowania: Chicago

Luciana, Duranti. "

Why a world gone digital needs archival theory more than ever before?

" Archeion. Nov 14, 2022. https://ejournals.eu/czasopismo/archeion/artykul/why-a-world-gone-digital-needs-archival-theory-more-than-ever-before