FAQ

Archeion

Parsing privacy for archivists

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Data publikacji: 02.04.2024

124

Archeion, 2023, s. 57 - 78

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.23.011.17871

Autorzy

Trudy Huskamp Peterson

Abstrakt

Ochrona prywatności w praktyce archiwalnej

Ochrona prywatności jest jednym z kluczowych zagadnień podczas ustalania zakresu publicznego udostępniania materiałów archiwalnych. Co bowiem oznacza ochrona informacji dotyczącej życia prywatnego. Przykładowo, które z elementów informacji zawartej w jakimkolwiek rodzaju dokumentu lub bazy danych powinny pozostać nieujawnione, aby uniknąć naruszenia prywatności osoby indywidualnej. W artykule w pierwszym rzędzie przeanalizowano powojenne dokumenty międzynarodowe, odnoszące się do ochrony prywatności. Następnie zwrócono uwagę na dokumenty dotyczące zagadnienia ochrony prywatności, opublikowane przez Międzynarodową Radę Archiwów (ICA), organizację reprezentującą międzynarodowe środowisko archiwalne wobec UNESCO. W części końcowej zawarto przegląd wybranych, opublikowanych w XXI w., prac naukowych, dotyczących ochrony prywatności, których autorzy reprezentują nauki prawne, filozofię i historię. W podsumowaniu Autorka podkreśliła niektóre elementy kontekstu dokumentów archiwalnych, które mogą okazać się pomocne dla archiwistów w toku zarządzania materiałami zawierającymi informacje wrażliwe.

Bibliografia

Cappello L., None of your damn business. Privacy in the United States from the gilded Age to the digital age, Chicago 2019, pp. 266–267.

Cook T., The archival appraisal of records containing personal information: A RAMP study with guidelines, Paris 1991, PGI-91/WS/3, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000090644 (accessed 2023-06-30).

El Zein S., Reconciling data protection regulations with the requirements of judicial and police co-operation. 21st International Conference on Privacy and Personal Data Protection. Hong Kong Convention and Exhibition Centre China 13–15 September 1999, http://oigouvernance.blogspot.com/2013/11/reconciling-data-protection-regulations.html (accessed 2023-06-30).

European Court Of Human Rights, Case of S. and Marper v. The United Kingdom (Applications nos. 30562/04 and 30566/04), Judgment, Strasbourg 4 December 2008, https://rm.coe.int/168067d216 (accessed 2023-06-30).

 

Gonzales Quintana A., Archives of the security services of former repressive regimes. Report prepared for UNESCO on behalf of the International Council on Archives, Paris 1997, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140074 (accessed 2023-06-30).

Haldeman F., Unger T. (eds.), The United Nations Principles to Combat Impunity. A Commentary, Oxford 2018.

Morsink J., The Universal Declaration of Human Rights. Origins, drafting and intent, Philadelphia 1999.

Nissenbaum H., “Privacy as Contextual Integrity,” Washington Law Review, v. 79, February 4, 2004, pp. 101–139, https://crypto.stanford.edu/portia/papers/RevnissenbaumDTP31.pdf (accessed 2023-06-30).

Organization for Economic Co-Operation and Development, Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-guidelines-on-the-protection-of-privacy-and-transborder-flows-of-personal-data_9789264196391-en (accessed 2023-06-30).

Organization of American States, American Declaration of the Rights and Duties of Man, O.A.S. Res. XXX, adopted by the Ninth International Conference of American States (1948), http://hrlibrary.umn.edu/oasinstr/zoas2dec.htm (accessed 2023-06-30).

Solove D.J., “Contextualizing Privacy,” California Law Review, 2002, 1087–1156.

Tomuschat Ch., International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2008, https://legal.un.org/avl/pdf/ha/iccpr/iccpr_e.pdf (accessed 2023-06-30).

 

International Council on Archives

Basic Principles on the Role of Archivists and Records Managers in Support of Human Rights, https://www.ica.org/en/basic-principles-on-the-role-of-archivists-and-records-managers-in-support-of-human-rights-0 (accessed 2023-06-30).

Code of Ethics, https://www.ica.org/en/ica-code-ethics (accessed 2023-06-30).

International Federation of Library Associations – International Council on Archives. Statement on Privacy Legislation and Archiving 2020, https://www.ifla.org/publications/ifla-ica-statement-on-privacy-legislation-and-archiving/ (accessed 2023-06-30).

Principles of Access to Archives, Adopted by the AGM on August 24, 2012, https://www.ica.org/sites/default/files/ICA_Access-principles_EN.pdf (accessed 2023-06-30).

Principles of Access to Archives. Technical Guidance on Managing Archives with Restrictions 2014-02-01, https://www.ica.org/sites/default/files/2014-02_standards_tech-guidelines-draft_EN.pdf (accessed 2023-06-30).

United Nations

Convention on the Rights of the Child adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49, https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text# (accessed 2023-06-30).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities adopted 13 December 2006 by Sixty-first session of the General Assembly by resolution A/RES/61/106, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities (accessed 2023-06-30).

Guidelines for the Regulation of Computerized Personnel Data Files. Resolution adopted by the UN General Assembly 1991, https://digitallibrary.un.org/record/105299 (accessed 2023-06-30).

International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families Adopted 18 December 1990 by General Assembly Resolution 45/158, https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers (accessed 2023-06-30).

United Nations Commission on Human Rights. Report of the Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities on its 34th Session, Geneva, 17 August– 11 September 1981, E/CN.4/1512, https://digitallibrary.un.org/record/29890 (accessed 2023-06-30).

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_E_web.pdf (accessed 2023-06-30).

United Nations Human Rights Council. The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees, Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political). Revised final report prepared by Mr. Joinet pursuant to Sub-Commission decision 1996/119,  E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1,1997-10-02; updated  by  E/CN.4/2005/102, 18 February 2005, and E/CN.4/2005/102/Add.1, 8 February 2005, https://search.un.org/search?sort=relevance&collection=ods¤tPageNumber=1&q=Revised+final+report+prepared+by+Mr.+Joinet+&row=10&start=1 (accessed 2023-06-30).

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights: Special Rapporteur on the right to privacy, https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-privacy (accessed 2023-06-30).

Special Rapporteur on the right to privacy, visit to the United States of America, 20 January 2021, A/HRC/46/37/Add.4, https://digitallibrary.un.org/record/3899160 (accessed 2023-06-30).

Informacje

Informacje: Archeion, 2023, s. 57 - 78

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Parsing privacy for archivists

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Udział procentowy autorów:

Trudy Huskamp Peterson ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 7

Liczba pobrań: 3

Sugerowane cytowania: Chicago

Trudy Huskamp, Peterson. "

Parsing privacy for archivists

" Archeion. Apr 02, 2024. https://ejournals.eu/czasopismo/archeion/artykul/parsing-privacy-for-archivists