FAQ

Archeion

Managing “the shapeless mass” in the digital age 

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Data publikacji: 02.04.2024

124

Archeion, 2023, s. 10 - 34

https://doi.org/10.4467/26581264ARC.23.013.18493

Autorzy

Laura Millar Orcid

Abstrakt

Zarządzanie „bezkształtna masą” w erze cyfrowej

W pracy Z zagadnień współczesnej archiwistyki polskiej, opublikowanej w 1927 r. w „Archeionie”, znany polski archiwista Kazimierz Konarski pisał o wyzwaniu, jakim było zarządzanie „bezkształtną masą” współczesnych archiwów w XX w. Autorka, kanadyjska konsultantka ds. archiwów i niezależna badaczka Laura Millar analizuje wyzwania związane z zarządzaniem dokumentacją i archiwami w XXI w.: zarządzania „bezkształtną masą” zapisów elektronicznych zalewających instytucje rządowe i organizacje w erze cyfrowej.

„Zalew” fizycznej i tekstowej dokumentacji, z którą borykał się K. Konarski sto lat temu, przybrał kształt potoku niewidzialnych, wszechobecnych, nieuchwytnych zapisów elektronicznych – zdjęć, nagrań audio, baz danych, danych generowanych przez sztuczną inteligencję i nie tylko – gromadzonych na niezliczonych twardych dyskach komputerów, w systemach przechowywania w chmurze i osobistych urządzeniach cyfrowych. W jaki sposób archiwista może zarządzać źródłami cyfrowymi, które są jednocześnie efemeryczne i wieczne? L. Millar argumentuje, iż aby zapewnić społeczeństwu niezbędną do funkcjonowania dokumentację, archiwiści muszą odwrócić uwagę od opieki nad statycznymi, „starymi” archiwami i skupić się bezpośrednio na pracy polegającej na zachowaniu i rejestrowaniu dowodów teraźniejszości. era cyfrowa może zmienić nasze metody, jednak nasza misja pozostaje ta sama: wspierać społeczeństwo w zachowaniu, ochronie i udostępnianiu niezbędnych źródeł dokumentalnych.

* The article is a transcript of a lecture by Dr. Laura Millar delivered on October 25, 2023 at the Warsaw School of Economics as part of the series of the international lectures “Konarski Lecures”, organized by Polish State Archives. 

Bibliografia

Archive – Polish Documents, www.polishdocuments.com/archive/, accessed 20 November 2023.

Atherton J. The Origins of the Public Archives Records Centre, 1897–1956, “Archivaria” 1979, vol. 8, pp. 35–59, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/10728, accessed 20 November 2023.

Blair N., Internet and Cell Phone Plans and Usage Statistics in Canada, https://madeinca.ca/internet-and-cell-phone-plans-and-usage-canada-statistics/, accessed 20 November 2023.

Canadian archival standard. Rules for archival description, May 2004, https://archivescanada.ca/wp-content/uploads/2022/08/RADComplete_July2008.pdf, accessed 20 November 2023.

Emails sent per day 2025, 22 Aug. 2022, https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide, accessed 20 November 2023.

EuroDocs, Poland: Historical Collections, www.eudocs.lib.byu.edu/index.php/Poland:_Historical_Collections, accessed 21 November 2023.

Ketelaar E., Archival Theory and the Dutch Manual, “Archivaria” 1996, vol. 41, pp. 31–40, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12123, accessed 20 November 2023.

Konarski K., On the Issues of Modern Polish Archival Science, Translated and edited by Bartosz Nowożycki, “American Archivist” 2017, v. 80, no. 1 (Spring/Summer), s. 213–229.

Lans S. van der, Will Europe Lead the ‘trusted Web’ after GDPR?, The Trusted Web, 21 Jan. 2021, thetrustedweb.org/europe-trusted-web-gdpr/, accessed 20 November 2023.

Millar L., A matter of facts. the value of evidence in an information age foreword by Lee McIntyre, Chicago 2019.

Millar L., Coming Up With Plan B: Considering the Future of Canadian Archives, “Archivaria” 2014, vol. 77, pp. 103–139, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13485, accessed 20 November 2023.

Millar L. Discharging Our Debt. The Evolution of the Total Archives Concept in English Canada, “Archivaria” 1998, vol. 46, pp. 103–146, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12677, accessed 20 November 2023.

Millar L., Seeking Our Critical Vision: Speculations on the Past, Present, and Future of CAIN (Web Publication No. 3), 19 May 2003.

Millar L., The End of “Total Archives”? An Analysis of Changing Acquisition Practices in Canadian Archival Repositories, doctoral dissertation, University of London 1996.

Millar L., The Spirit of Total Archives. Seeking a Sustainable Archival System, “Archivaria” 1999, vol. 47, pp. 46–65, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/12697, accessed 20 November 2023.

Muller S., Feith J.A. and Fruin R., Manual for the arrangement and description of archives. Drawn up by direction of the Netherlands Association of Archivists, translation of the second edition by Arthur H. Leavitt, with new introductions by Peter Horsman [et al.], Chicago 2003. Narodowe Archiwum Cyfrowe, www.nac.gov.pl/, accessed 20 November 2023.

Smith W.I.L.L., Introduction, [in:] Archives. Mirror of Canada Past, Toronto, 1972.

State Archives, Homepage, 20 Feb. 2023, archiwa.gov.pl/en/, accessed 20 November 2023.

The Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), C2PA Specifications, c2pa.org/specifications/specifications/1.3/index.html, accessed 21 November 2023.

Valpy D.R., From missionaries to managers. Making the case for a Canadian Documentary Heritage Commission, “Archivaria” 2016, vol. 82, pp. 137–163, https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13584.162, accessed 20 November 2023.

Wright G., BRYMNER, DOUGLAS, [in:] Dictionary of Canadian Biography, vol. 13, Toronto 2003, http://www.biographi.ca/en/bio/brymner_douglas_13E.html, accessed 20 November 2023.

YouTube, Digital Content Provenance with Andy Parsons and Sebatiaan van der Lans. Content Authenticity Initiative (CAI) at Adobe, 11 Jan. 2023, www.youtube.com/watch?v=nQNTMicYu6E, accessed 21 November 2023.

Informacje

Informacje: Archeion, 2023, s. 10 - 34

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Managing “the shapeless mass” in the digital age 

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

__T_CHECK_FOR_UPDATES

Udział procentowy autorów:

Laura Millar ( Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 6

Liczba pobrań: 4

Sugerowane cytowania: Chicago

Laura, Millar. "

Managing “the shapeless mass” in the digital age 

" Archeion. Apr 02, 2024. https://ejournals.eu/czasopismo/archeion/artykul/managing-the-shapeless-mass-in-the-digital-age