FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Krakowski Rocznik Archiwalny

Opis

„Krakowski Rocznik Archiwalny” jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1995 r. Wydawcą czasopisma jest Archiwum Narodowe w Krakowie.

Publikowane są w nim teksty o tematyce historyczno-archiwalnej dotyczące historii Krakowa i całej Małopolski oraz nauk pomocniczych historii, w szczególności archiwistyki.

Stałymi działami czasopisma są: artykuły, materiały źródłowe, zagadnienia archiwistyki, miscellanea, in memoriam, recenzje i omówienia oraz kronika.

Teksty są publikowane w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim lub rosyjskim. Do tekstu w języku obcym dołącza się streszczenia artykułu w języku polskim i angielskim (oraz ewentualnie dodatkowo w innym języku obcym). Natomiast do tekstu w języku polskim - streszczenia w języku polskim i angielskim.

Główną (pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane, jakkolwiek wszystkie tomy dostępne są online w otwartym dostępie.

ISSN: 1233-2135

eISSN: 2720-0833

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 201467

DOI: 10.4467/12332135KRA

Redakcja

Redaktor naczelny:

Dr Kamila Follprecht

Sekretarz naukowy:

Aldona Warzecha

Afiliacja

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

XXVIII

Data wydania: 2023

Zawartość numeru