FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Prawa autorskie i udostępnianie

Polityka otwartego dostępu

„Krakowski Rocznik Archiwalny” jest wydawany w modelu otwartym. Tym samym wpisuje się w politykę bezpłatnego upowszechniania wyników badań naukowych i otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access). Otwarty dostęp przyczynia się m.in. do rozwoju nauki. Ponadto generuje i przyspiesza proces tworzenia innowacji w społeczeństwie i gospodarce, pozwala obywatelom bezproblemowo dotrzeć do najnowszej wiedzy.

Koncepcja otwartej nauki i otwartego dostępu została szerzej opisana na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasze czasopismo jest dostępne bezpłatnie w postaci cyfrowej w Internecie, bez żadnych ograniczeń. Rocznik jest wydawany na wolnej licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY).

Taki model licencjonowania umożliwia zapewnienie wolnego i otwartego dostępu do tekstów publikowanych na łamach naszego czasopisma, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

Przesłanie nam tekstu do publikacji oznacza zgodę na jego udostępnienie na ww. licencji. Czasopismo umożliwia Autorom zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zakresu ochrony prawno-autorskiej przysługującej autorom tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, prosimy o kontakt z Redakcją. Wyrażamy gotowość podjęcia wszelkich kroków w celu wyjaśnienia i uregulowania ewentualnych formalności.