FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Umowy, formularze

Wzór umowy wydawniczej na tekst recenzowany

Wzór umowy wydawniczej na tekst nie podlegający recenzji

Oświadczenie o współautorstwie (tylko w wypadku współautorstwa)