FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Kontakt z redakcją

Adres redakcji

Archiwum Narodowe w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E
tel. +48 12 370 56 00
e-mail (Kamila Follprecht, redaktor naczelny): redakcja@ank.gov.pl

 

Współwydawca wersji elektronicznej
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. P. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
e-mail: ejournals@wuj.pl