FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Lista recenzentów zewnętrznych

2023 (tom 29)

Dr Krzysztof Babraj (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Polska)
Dr Jan Błachnio (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr Adam Górski (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska)
Agnieszka Jacek (Archiwum Państwowe w Rzeszowie, Polska)
Dr Dorota Kamisińska (badaczka niezależna, Polska)
Anna Kaniewska (Archiwum Państwowe w Łodzi, Polska)
Dr Paweł Krokosz (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Dr hab. Andrzej Marzec, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Dr Daniel Krzysztof Nowak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Dr hab. Wojciech Piasek, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr Wiesława Rutkowska (Archiwum Państwowe w Kielcach, Polska)
Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Płk dr hab. Juliusz Tym, prof. ASzWoj (Akademia Sztuki Wojennej, Polska)
Ks. prof. Jacek Urban (Archidiecezja Krakowska, Polska)
Dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UKEN (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)

2022 (tom 28)

Dr Henryk Bartoszewicz (Emeritus, Archiwum Główne Akt Dawnych, Polska)
Dr Marcin Gadocha (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marek D. Kowalski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Zenon Kozieł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)
Dr Michał Niezabitowski (Muzeum Krakowa, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Daniel Nowak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska)
Dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Dr hab. Bogumił Szady (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)
Maciej Woźny (Uniwersytet Śląski, Polska)
Dr hab. Maciej Zdanek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)

2021 (tom 27)

Dr hab. Michał Gałędek (Uniwersytet Gdański, Polska)
Dr hab. Marian Małecki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Jan Ostrowski (Polska Akademia Umiejętności, Polska)
Dr hab. Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Maria Stinia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Hubert Wajs (Archiwum Główne Akt Dawnych, Polska)
Dr hab. Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska)

2020 (tom 26)

Mgr Anna Bednarek (Muzeum Krakowa, Polska)
Prof. dr hab. Ryszard Gryglewski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Mgr Katarzyna Jaskółka-Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Mgr Janusz Tadeusz Nowak (Muzeum Krakowa, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Dr hab. Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Urszula Sowina (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)

2019 (tom 25)

Dr Adam Górski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marcin Hlebionek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Mgr Katarzyna Jaskółka-Leśniak (Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Dr Konrad Meus (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)

2018 (tom 24)

Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Krzysztof Kloc (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Mgr Aleksander Litewka (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)

2017 (tom 23)

Dr Adam Górski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Ks. prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)
Mgr Małgorzata Międzobrodzka (Emeritus, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Dr hab. Mieczysław Rokosz (Emeritus, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Dr hab. Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)

2016 (tom 22)

Dr Monika Litwińska (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie, Polska)
Prof. dr hab. Zdzisław Noga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska)
Mgr Janusz Tadeusz Nowak (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Polska)
Dr Janina Stoksik (Emeritus, Archiwum Narodowe w Krakowie, Polska)
Dr hab. Paweł Stróżyk (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dr Szymon Sułecki (Archiwum Klasztoru Karmelitów na Piasku w Krakowie, Polska)