FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

25 lat działalności Odrodzonego Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, XXIII, s. 277 - 297

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.17.021.14675

Autorzy

Jerzy Duda
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Pisali o Odrodzonym Zakonie:

(Bed) Tadeusz Zygmunt Bednarski, Odrodzenie Zakonu, „Dziennik Polski” z 3 marca 1993, s. 7.

Tadeusz Zygmunt Bednarski, Wśród bibliofilskiej braci, „Echo Krakowa” z 16 marca 1993, s. 6

(JD) Jerzy Duda, W Gnieździe Białego Kruka, „Czas Krakowski” z 13 kwietnia 1993, s. 13. Tadeusz Zygmunt Bednarski, W Gnieździe Białego Kruka, rozmowa z Wielkim Mistrzem Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego i Kapituły Orderu Białego Kruka Tadeuszem E. Witkiewiczem, „Przekrój” nr 30/2509, z 25 lipca 1993, s. 21, fot. 1.

(kas) Mieczysław Kasprzyk, „Imieniny Książki”, „Echo Krakowa” z 8 marca 1994, s. 5. Ewa Owsiany, Rycerze Pani Księgi „Gazeta Krakowska” z 19–20 marca 1994, s. 4, fot. 1.

(kas) Mieczysław Kasprzyk, Biesiada Bibliofilska, „Echo Krakowa” z 27 października 1994, s. 28.

(Marabut Wytrwały) Bolesław Leonhard, Druga Kapituła Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego w Krakowie, „Skaut”, t. 32, nr 2 (420), z 31 października 1994, s. 18, fot. 1.

(J.R.) Jadwiga Rubiś, Księgoluby i kapitałki, „Dziennik Polski” z 11/12 lutego 1995, s. 21, fot. 1.

(kas) Mieczysław Kasprzyk, Biesiada Bibliofilska, „Echo Krakowa” z 9 lutego 1995, s. 7.

Ewa Owsiany, Bractwo Białego Kruka, „Gazeta Krakowska” z 2–3 maja 1995, s. 11, fot. 1.

Włodzimierz Jurasz, Dostojna Makulatura, „Czas Krakowski” z 16/17 września 1995, s. 11, fot. 1.

(WJ) Włodzimierz Jurasz, Nowy rycerz Zakonu, „Czas Krakowski” z 30 października 1995, s. 5, fot. 1.

Agnieszka Majewska, Zmyszone księgoluby, „Gazeta Wyborcza” Gazeta w Krakowie, z 10 maja 1995, s. 4, fot. 1.

Anna Szulc, Rycerstwo zobowiązuje, „Gazeta Krakowska” Magazyn sobota–niedziela, z dnia 3–4 lutego 1996, s. 9, fot. 2.

(kas) Mieczysław Kasprzyk, Dziś w samo południe..., „Echo Krakowa” z 1–3 marca 1996, s. 3, fot. 1.

(RPM), Białe Kruki, jakich nigdzie nie ma, „Gazeta Krakowska” z 7 marca 1996, s. 14, fot. 1.

Tomasz Zieja, Rycerze zaczytani, „Sycyna”, nr 34 z 17 marca 1996, s. 17, fot. 2.

Wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej, Piękna Polaków Zabawa, Acta Universitatis Jagellonicae 1966, R. 13, nr 7 (200), s. 19, fot. 1.

Rita Pagacz-Moczarska, Kolektyw księgolubów, „Alma Mater” 1999, nr 13–14, s. 44–48, fot. 6.

Ewa Owsiany, Rzeczpospolita bibliofilska, „Przegląd Polski” (Dodatek literacko-społeczny), Nowy Jork, z 7 stycznia 2000, fot. 1.

Tadeusz Zygmunt Bednarski, Żegnając Tadeusza E. Witkiewicza, „Gazeta Wyborcza” Gazeta w Krakowie z 4 października 2001, s. 10.

Jerzy Duda, Strażnik Gniazda Białego Kruka, „Przekrój”, nr 41/2938, z 14 października 2001, s. 34, fot. 1.

Mieczysław Kasprzyk, W gnieździe Białego Kruka, „Echo Krakowa” Codzienny dodatek „Gazety Krakowskiej” z 13 marca 2002, s. III.

Bibliofilskie seminarium naukowe. Naukowe i techniczne problemy wielkich bibliotek polskich: Prof. dr hab. Stanisław Sierpowski Dyrektor Biblioteki PAN w Kórniku, dr Jerzy Duda Kanclerz Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego w Krakowie, Witryna Internetowa Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu pod redakcją  prof. Mariana A. Hermana, Wiedeń, 2002, s. 40–42, fot. 3.

(Aleksandra Cieślik), Rycerze Białego Kruka, „Gość Niedzielny” Nasza Diecezja nr 20,
z 19 maja 2002, s. 21–22, fot. 6.
(kas) Mieczysław Kasprzyk, Powstanie muzeum książki?, „Gazeta Krakowska” z 23 kwietnia
2002, s. III.
Jerzy Duda, Rytirsky Bibliofilsky Rad s Kapitulou Radu Bile Vrany z Krakowa, „Zpravy”
Spolku Ceskych Bibliofilu V Praze, 2002, nr 2, s. 28–31.
(kas) Mieczysław Kasprzyk, Msza święta bibliofilska, „Echo Krakowa” Codzienny dodatek
„Gazety Krakowskiej” z 26 września 2002, s. IV.

Mieczysław Kasprzyk, Imieniny książki, „Echo Krakowa” Codzienny dodatek „Gazety Krakowskiej” z 17 marca 2003, s. IV, fot. 1.

Mieczysław Kasprzyk, W Gnieździe Białego Kruka Imieniny książki, „Echo Krakowa” Codzienny dodatek „Gazety Krakowskiej” z 9 marca 2004, s. 23.

(WJUR) Włodzimierz Jurasz, Biblioteki leczą dusze, „Gazeta Krakowska” z 2 stycznia 2005, s. 15.

(WJUR) Włodzimierz Jurasz, Dziś Międzynarodowy Dzień Książki. Apel Bibliofilów, „Gazeta Krakowska” Magazyn na sobotę, z 23–24 kwietnia 2005, s. 20, fot. 1. Kronika 297

Anna Petelenz, Dostojna Makulatura czeka na Białego Kruka, „Gazeta Krakowska” z 29 września 2006, s. 6, fot. 1.

(MAS) Lud bibliofilski wspominał swojego Wielkiego Mistrza. Będzie wystawa drukarstwa, „Gazeta Krakowska” z 23 października 2006, s. 9, fot. 1.

Jerzy Duda, Urszula Witkiewiczowa nie żyje, „Gazeta Krakowska” z 23 lutego 2007, s. 5. Dorota Wierzbicka, Bibliofilstwo i internet. Internet – przyjaciel czy wróg książki, „Alma Mater” 2007, nr 90, s. 67–70.

Wacław Walecki, Kak ja stał wysokocztimoj makulaturoj (Wospominaniai smesznyje i sierioznyje), „Pro Knigi” (żurnal bibliofiła) 2007, nr 3, s. 139–144, fot. 8.

Jerzy Duda, Bibliofilstwo w kręgu Witkiewiczów, [w:] Pamiętnik X Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Kaliszu 14–16 września 2007 r., oprac. Ewa Andrysiak, Krzysztof Walczak, Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, Kalisz 2008, s. 57–65, fot. 1.

Jerzy Duda, Bibliofilstwo w kręgu Witkiewiczów, „Alma Mater” 2008, nr 101, s. 48–53, fot. 10.

Włodzimierz Jurasz, Smutne Imieniny książki, „Dziennik Polski” Kronika Krakowska z 11 marca 2008, s. 2, fot. 1.

Włodzimierz Jurasz, Testament Pani Urszuli, „Dziennik Polski” Kronika Krakowska z 14 marca 2008, s. 1, fot. 1.

(WJUR) Włodzimierz Jurasz, A mole się cieszą, „Dziennik Polski” z 3 września 2008, s. 3.

(WJUR) Włodzimierz Jurasz, Tam, gdzie siadywał Witkiewicz, „Dziennik Polski” Kronika Krakowska z 2 czerwca 2008, s. 2, fot. 1.

Jerzy Duda, Bibliofilu Riteriu Ordinas Krokuvoje, „tarp KNYGU” 2011, nr 4 (627), s. 16–17, fot. 2.

Małgorzata Skowrońska, Zmyszenie z Dostojnym Woluminem, „Gazeta Wyborcza”, Gazeta Kraków, Tematy na piątek, z 26 października 2012, s. 8–9, fot. 2.

Maria Kocójowa, Dama Książki ze złoceniami Alina Kalczyńska-Scheiwiller, „Akapit” 2014, t. 9, s. 60–64, fot. 9.

Milica Majericova-Molitoris, Prve polsko-slovenske stretnutie ludu bibliofilskeho v Novej Belej, „Żivot” 2015, nr 11 (689), s. 33, fot. 3.

Rita Pagacz-Moczarska, Jerzy Duda, Archiekslibrisofil (wspomnienia o Andrzeju Znamirowskim 1944–2015), „Alma Mater” 2016, nr 182–183, s. 54–55, fot. 6.

Maria Mazurek, Papier przetrwa, bo najszybciej starzeje się... nowoczesność, „Gazeta Krakowska” Magazyn z 20 października 2017, s. 22, fot. 1.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, s. 277 - 297

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

25 years of activity of the Society of Knights Bibliophiles with the Chapter of the Order of Rara Avis in Cracow

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Jerzy Duda (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 217

Liczba pobrań: 675