FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Organizacja przejmowania materiałów archiwalnych w Centrali Archiwum Narodowego w Krakowie w okresie od 2012 do czerwca 2016 r.

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, XXIII, s. 219 - 229

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.17.008.14662

Autorzy

Grażyna Spyrka
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Tekst omawia zmiany, które zaszły w Centrali Archiwum w zakresie organizacji przejmowania materiałów archiwalnych. Omawiając proces, mający największy wpływ na rozmiar przechowywanego zasobu archiwalnego, autor pozwala zapoznać się ze specyfiką działania dużego archiwum z rozproszoną bazą lokalową i brakiem rezerw magazynowych w czasie budowy nowej siedziby Archiwum. Obrazuje skalę nabytków pochodzących z archiwów zakładowych, darowizn i zakupów. Przedstawia również prace nad kolejnymi wersjami Procedury dotyczącej przejmowania materiałów archiwalnych.


Organisation of archival material acquisition in the headquarters of the National Archives in Krakow from 2012 until June 2016

The text discusses changes that took place in the headquarters of the Archives concerning the organisation of archival material acquisition. While discussing the process which had the greatest influence on the size of the stored archival resources, the author reveals specific aspects connected with the functioning of a large archive with a dispersed local base and a lack of storage space during the construction of new headquarters. The text depicts the scale of acquisitions from workplace archives, donations and purchases. It also presents work on successive versions of the procedures concerning the acquisition of archival materials.

KEY WORDS: archival materials, acquiring, purchases, collecting, procedure

Bibliografia

Druki urzędowe

Decyzja Nr 21 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 października 2012 r. w sprawie zmiany statutu Archiwum Państwowego w Krakowie.

Zarządzenie nr 36 Dyrektora Archiwum Państwowego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przejmowania materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego w Krakowie.

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zarządzenie nr 11 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Zarządzenie nr 16 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie Procedury przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1743).

Wydawnictwa elektroniczne

http://www.ank.gov.pl/sites/default/files/files/2017_nr_16_zal.pdf (odczyt: 01.02.2017)

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, s. 219 - 229

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Organisation of archival material acquisition in the headquarters of the National Archives in Krakow from 2012 until June 2016

Autorzy

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Grażyna Spyrka (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 248

Liczba pobrań: 328