FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Przypomniane wspomnienia... Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, ss. 342, Kraków 2017, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, XXIV, s. 291 - 303

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.18.011.14398

Autorzy

Grażyna Lichończak-Nurek
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Jagiellońska sygn. BJ Rkp. 8123 III (wersja elektroniczna: http://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/291021/content, odczyt: 15.10.2018).

Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-K-3137, 1-K-3138.

Prasa

„Dziennik Polski” nr 252 z 25 października 1967.

„Nowości Ilustrowane” 1914, R. 11, nr 44, 47.

Opracowania

Cztery dni w automobilu. Do druku przygotowała Karolina Grodziska. „Cracovia – Leopolis”2017, nr 2 (87), s. 12–15.

Grekowicz-Hausnerowa Michalina: Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... Wspomnienia. Wstęp i oprac. Karolina Grodziska. Kraków: Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, 2017.

Grodziska Karolina: Janina Reichert-Toth (1895–1986). Początek drogi artystycznej. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2007, R. 52, s. 505–530.

Grodziska Karolina: Książka o niezwykłym doktorze. „Cracovia – Leopolis” 2017, nr 3 (88), s. 58–60.

Grodziska Karolina: Listy, liście, wspomnienia... Z dziejów lwowskich rodzin Reichertów, Petrów i Negruszów. Kraków: Inter Line, 2012.

Grodziska Karolina: Miasto jak brylant... Księga cytatów o Lwowie. Kraków: Universitas, 2007.

Grodziska Karolina: Michalina Grekowicz-Hausnerowa. Pod żółto-niebieską flagą. „Cracovia – Leopolis” 2017, nr 3 (88), s. 18–21, 57.

Grodziska Karolina: Pisz pan, panie Wik! O zapomnianych wierszach Włodzimierza Lewika (1905–1962). „Cracovia – Leopolis” 2018, nr 1 (90), s. 32–34.

Grodziska Karolina: Poprzedniczka Marii Konopnickiej. „Cracovia – Leopolis” 2017, nr 3 (88), s. 38–40.

Grodziska Karolina: Szwajcarskie stypendium Michaliny Grekowicz-Hausnerowej. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2016, R. 61, s. 195–238.

Grodziska Karolina: Zapomniana rzeźbiarka: Janina Reichert-Toth (1895–1986) i jej twórczość, Kraków: Inter Line, 2009.

Hausner Wojciech: Artur Hausner i rodzina z Kończyc. „Cracovia Leopolis” 2002, nr 3 (32), s. 26–28.

Lewik Włodzimierz: Lwowskie rymy. Do druku przygotowała Karolina Grodziska. „Cracovia – Leopolis” 2018, nr 2 (91), s. 31–33. Lwowska dziennikarka i pamiętnikarka. „Cracovia – Leopolis” 2015, nr 3 (83), s. 50, 57.

Masłoń Krzysztof: Stanisława Wasylewskiego życiorys dwudziestowieczny. „Rzeczpospolita” nr 109 z 10 maja 2008, s. P–006.

Mazur Grzegorz: Życie polityczne polskiego Lwowa 1918–1939. Societas t. 7. Red. Bogdan Szlachta. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007.

Nicieja Stanisław Sławomir: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786–1986. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.

Nicieja Stanisław Sławomir: Lwów. Ogród snu i pamięci. Dzieje Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie i ludzi tam spoczywających w latach 1786–2010. Opole: Wydawnictwo MS, 2011.

Nicieja Stanisław Sławomir: Łyczaków. Dzielnica za Styksem. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1998.

Reyhman Jan: Grekowicz Józef Adam.W: PSB, t. 8, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1959, s. 573–574.

Stanisław Gottfried (1892–1915) lwowski poeta Młodej Polski. Wybór i oprac. Karolina Grodziska, Alina Trzcionkowska. Kraków: Karolina Grodziska, Alina Trzcionkowska, 2011.

Stengl Anna: W Krakowie i dalej. „Cracovia – Leopolis” 2018, nr 2 (91), s. 62.

Tyrowicz Marian: Wspomnienia o życiu kulturalnym i obyczajowym Lwowa 1918–1939. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.

Wasylewski Stanisław: Wspomnienia i szkice znad Warty. Oprac. Witold Nawrocki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973.

Wasylewski Stanisław: Życie polskie w XIX wieku. Warszawa: Iskry, 2006.

Wereszycki Henryk: Hausner Artur Walenty (1869–1941). W: PSB, t. 10. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960–1961, s. 314–315.

Zahradnik Jan: Lwowskie wiersze. Wybór i oprac. Karolina Grodziska. Kraków: Inter Line, 2016.

Wydawnictwa elektroniczne

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Parnicki-Teodor;3954473.html (odczyt: 22.10.2018).

„Kronika Krakowska”, https://krakow.tvp.pl/36679689/05042018-1830 (odczyt: 05.04.2018).

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, s. 291 - 303

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Przypomniane wspomnienia..., Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska (Recalled memories... Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Journalistic bread has different flavors... Memories, introduction and elaboration by Karolina Grodziska), p. 342, Kraków 2017, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Autorzy

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Grażyna Lichończak-Nurek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 271

Liczba pobrań: 347