FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Działalność edukacyjno-popularyzacyjna nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Sprawozdanie za 2021 i trzy kwartały 2022 r.

Data publikacji: 01.2023

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, XXVIII, s. 260 - 264

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.22.017.16857

Autorzy

Agnieszka Filipek
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, s. 260 - 264

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Educational-popularization activities in the Nowy Sącz Branch of the National Archives in Krakow. Report for 2021 and three quarters of 2022

Autorzy

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 01.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agnieszka Filipek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 183

Liczba pobrań: 221