FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Mapy kordonu sanitarnego w obwodzie żółkiewskim (1801) i obwodzie przemyskim (1831) w związku z zarazą i epidemią cholery z zespołu Teki Antoniego Schneidra

Data publikacji: 01.2023

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, XXVIII, s. 217 - 225

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.22.011.16851

Autorzy

Zbigniew Dyrdoń
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6755-0707 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule zwrócono w skrócie uwagę na stan sanitarny Galicji po zajęciu kraju przez Austrię, sposoby walki z epidemiami, omówiono zawartość zbioru Teki Antoniego Schneidra, w którym przechowywane są mapy kordonów sanitarnych w Galicji w cyrkule żółkiewskim oraz cyrkule przemyskim, ustanowionych w związku z epidemiami panującymi w 1801 r. i 1831 r. w Rosji.


Cordon sanitaire maps in the Zolkiew (1801) and Przemysl administrative areas (1831) due to the plague and cholera epidemic from the Antoni Schneider collection

The article briefly deals with the sanitary condition of Galicia after the occupation of the country by Austria, the ways of fighting against epidemics, and the contents of the Antoni Schneider collection, which contains cordon sanitaire maps of Galicia in the Zolkiew and Przemysl administrative areas, established due to the epidemics in 1801 and 1831 in Russia.

KEY WORDS: Galicia, Russia, Zolkiew administrative area, Przemysl administrative area, epidemic, cholera, plague, cordon sanitaire, maps

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Teki Antoniego Schneidra, sygn. 29/684/293–295, 29/684/3516, 29/684/3517.

Opracowania

Budka Włodzimierz: „Spis Tek Antoniego Schneidra. Wstęp do zespołu”. Kraków 1955 (maszyn.).

Charewiczowa Łucja: Niedoceniony krajoznawca lwowski Antoni Schneider 1825–1880. Odbitka z „Przeglądu Krajoznawczego” 1938, nr 4–5 (organ Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego).

Puchała Leszek: Kolekcja Antoniego Schneidra w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. Stefanyka. W: Materiały do dziejów Podkarpacia we Lwowie i „ucrainica” na Podkarpaciu: Lwowska Biblioteka Naukowa im. Stefanyka we Lwowie, biblioteki sanockie:

przewodnik po zbiorach. Sanok: Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku, 2006, s. 11–14.

Szewczuk Jan: Kronika klęsk elementarnych w Galicji w latach 1772–1848. Lwów: Kasa im. J. Mianowskiego, Instytut Popierania Polskiej Twórczości Naukowej, 1939.

Szumowski Władysław: Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego pierwszego protomedyka 1772–1783. Lwów: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej, 1907.

Teki Schneidra spis haseł stan na 23.06.2022 – plik dostępny w ANK.

Tomczyk Ryszard: Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej części monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914). Aspekty prawne i administracyjne. „Galicja. Studia i Materiały” 2015, nr 1. Czasopismo Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Waligórska Krystyna: „Wstęp do inwentarza materiałów kartograficznych w Tekach Schneidra”. Kraków 1966 (maszyn.).

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, s. 217 - 225

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Cordon sanitaire maps in the Zolkiew (1801) and Przemysl administrative areas (1831) due to the plague and cholera epidemic from the Antoni Schneider collection

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6755-0707

Zbigniew Dyrdoń
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6755-0707 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 01.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Zbigniew Dyrdoń (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 234

Liczba pobrań: 242