FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Dwie edycje „Dziennika” Bronisława Piłsudskiego: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885, opracowanie Jolanta Żyndul, ss. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886, wprowadzenie i posłowie Witold Kowalski, ss. 841, Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA

Data publikacji: 01.2023

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, XXVIII, s. 237 - 248

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.22.013.16853

Autorzy

Karolina Zięba
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9569-0002 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Bibliografia

Opracowania

A Critical Biography of Bronisław Piłsudski. Vol. 1, Vol. 2 [Preprint]. Ed. by Kazuhiko Sawada and Koichi Inoue. Saitama: Saitama University, 2010.

Ajnowie, górale i Bronisław Piłsudski. Red. Król Anna. Kraków: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, 2018.

Bronisław Piłsudski (1866–1918). Człowiek – uczony – patriota. Red. Mieczysław Rokosz [et al.]. Zakopane: Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego, 2003.

Chociłowski Jerzy: Bronisława Piłsudskiego pojedynek z losem. Warszawa: Wydawnictwo Iskry, 2018.

Dąbrowski Grzegorz Adam: Przyczynki do biografii Bronisława Piłsudskiego w spuściźnie Bolesława Szcześniaka. „Teki Archiwalne. Seria Nowa” 2000, t. 4 (26), s. 99–107.

Domańska Ewa: Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005.

Helak Wiesław: Scenariusze syberyjskie. Warszawa: Wydawnictwo Trio, 2013.

Kieniewicz Stefan: Z doświadczeń edytora źródeł historycznych. „Archeion” 1990, R. 87, s. 123–131.

Kowalski Witold: Ognista kula. Obrazki z dzieciństwa Józefa Piłsudskiego. Poznań: „Media Rodzina”, 2002.

Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski (1866–1918) zesłaniec i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu. „Niepodległość i Pamięć” 2015, 22/2 (50), s. 7–93.

Nitsch Kazimierz: Ze wspomnień językoznawcy. Kraków: PWN, 1960.

Pierwszy marca 1887 roku. Wspomnienia Józefa Łukaszewicza. Wyd. Stefan Bergman. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.

Staszel Jan: Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie. „Rocznik Biblioteki PAU i PAN w Krakowie” 2001, R. 46, s. 7–104.

Zborowski Juliusz: Wspomnienia I. „Ziemia. Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy” 1934, nr 1–2, s. 5–9.

Żuk Mahmud Taha: Julian Talko-Hryncewicz o Bronisławie Piłsudskim. „Niepodległość i Pamięć” 2003, 10/1 (19), s. 45–50.

Żyndul Jolanta: Żydzi i Piłsudski. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2021.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, s. 237 - 248

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Two editions of Bronisław Piłsudski’s “Dziennik”: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885 (Diary 1882–1885), by Jolanta Żyndul, pp. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA as well as Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886 (Diary 1882–1886), introduction and afterwards by Witold Kowalski, pp. 841, Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9569-0002

Karolina Zięba
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9569-0002 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 01.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Karolina Zięba (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 222

Liczba pobrań: 292