FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Militarne wątki w dziejach folwarku Turzonowskiego nad Prądnikiem w epoce nowożytnej

Data publikacji: 01.2023

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, XXVIII, s. 229 - 233

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.22.012.16852

Autorzy

Wojciech Krawczuk
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9191-9415 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule wskazano dalsze możliwe kierunki badań dotyczące terenów folwarków miejskich Krakowa, zwłaszcza w aspekcie nowożytnych działań militarnych. Przeanalizowano kilka nowożytnych planów, nieznanych lub słabo zbadanych. Teren folwarków był wykorzystywany przez stulecia jako dogodne miejsce stacjonowania wojsk, począwszy od XVI w.


Militarne wątki w dziejach folwarku Turzonowskiego nad Prądnikiem w epoce nowożytnej Military threads in the history of the Turzonowski folwark by the River Prądnik during the early modern period

The article indicates potential research options concerning the areas of Krakow’s folwarks, especially in terms of early modern military activities. A few early modern plans, unknown or poorly-researched, have been analysed. The land of folwarks was used for centuries as a convenient place for stationing armies, starting from the 16th century.

KEY WORDS: Krakow, maps, early modern period

Bibliografia

Opracowania

Atlas Historyczny miast polskich. Red. Roman Czaja. T. 5: Małopolska, z. 1: Kraków. Red. Zdzisław Noga. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2007.

Bengtsson Frans G.: Karl XII: s levnad. Trondhjem: Månpocket, 1992.

Krawczuk Wojciech: Szwedzki plan Krakowa z roku 1704 – potrzeby edytorskie. W: Edytorstwo źródeł – różne drogi – wspólny cel. Red. Adam Perłakowski. Kraków: Historia Iagellonica, 2017, s. 87–95.

Laberschek Jacek: Kraków i okolice w drugiej połowie XVI w. W: Atlas historyczny Polski. Województwo krakowskie w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2: Komentarz, indeksy. Red. Henryk Rutkowski. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008, s. 130–150.

Lepszy Kazimierz: Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiljana (1587). Kraków: Towarzystwo Miłośników Historji i Zabytków Krakowa, 1929.

Łopatecki Karol, Krawczuk Wojciech: Szwedzki plan oblężenia Krakowa z 1655 roku jako przykład wykorzystania prac kartograficznych w komunikacji epistolarnej. Z Dziejów Kartografii t. 24. Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 559–584.

Niemiec Mateusz: Królewski folwark w Rakowicach. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Kraków” 2018, z. 36, s. 9–30.

Nowak Tadeusz: Operacja krakowska króla Karola X Gustawa 17 IX – 19 X 1655. W: Wojna polsko-szwedzka 1655–1660. Red. Jan Wimmer. Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej, 1973, s. 207–258.

Pufendorf Samuel: Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa, króla Szwecji. Tłum., oprac., wstęp Wojciech Krawczuk. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2013.

Stade Arne: Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria. Carl Gustaf Studier t. 4. Kristianstad: Militärhistoriska Förlaget, 1967.

Wyrozumski Jerzy: Dzieje Krakowa. Kraków do schyłku wieków średnich. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1992.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, s. 229 - 233

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Military threads in the history of the Turzonowski folwark by the River Prądnik during the early modern period

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-9191-9415

Wojciech Krawczuk
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-9191-9415 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 01.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Wojciech Krawczuk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 214

Liczba pobrań: 256