FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Codzienność i niezwykłość Krakowa lat 1978–1983 w dziennikach Henryka Majcherka

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, XXIV, s. 199 - 232

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.18.005.14392

Autorzy

Konrad Myślik
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The daily life and peculiarities of Krakow during the years 1978–1983 in the journals of Henryk Majcherek

The journals written by Henryk Majcherek, the doyen of Krakow’s acting world, are a source for research into the history of Poland and, in particular, the so-called Polska Ludowa (People’s Poland). They were written from the 1960s until the beginning of the 21st century and contain innumerable carefully-noted details. Here, just a small fragment of the memoirs are presented. They require explanation. Written down by the author, they are a picture of Krakow, of a neglected historical town, a picture of the knowledge at that time and a depiction of the scale of the problems. Without support in the form of descriptions and references, the reader may not fully understand the details or the depth of the differences dividing the Poland of that time – a country of the Warsaw Pact – from the “free” world, in which purchasing butter, cheese or nails was not a problem. At the same time, the reader becomes a witness to the golden times of Polish theatre and cabaret, as well as the work and daily reality of great directors and actors.

KEY WORDS: Stary Theatre, cabaret, Piwnica, Jama Michalika, SPATiF

ABSTRAKT

Dzienniki prowadzone przez Pana Henryka Majcherka, nestora aktorów krakowskich, są źródłem do badań historii Polski, szczególnie tzw. Polski Ludowej. Prowadzone od lat 60. XX w. do początków wieku XXI zawierają niezliczone, starannie notowane szczegóły. Tu prezentowany jest wyimek z tych wspomnień. Wymagają one objaśnień. Zapisywane kiedyś przez Autora są obrazem ówczesnego Krakowa, zaniedbanego miasta historycznego, obrazem wiedzy i wyobrażeń o skali problemów z tamtych czasów. Bez wsparcia w postaci omówień i odniesień czytelnik nie zrozumie szczegółów ani głębokości różnic cywilizacyjnych dzielących ówczesną Polskę – kraj Bloku Wschodniego – od wolnego świata, w którym kupienie masła, gwoździ lub sera nie stanowiło kłopotu. Jednocześnie czytelnik wspomnień staje się świadkiem najlepszych czasów polskiego teatru i kabaretu, pracy i szarej codzienności wielkich reżyserów i aktorów.

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Spuścizna Aleksandry Czechówny, sygn. 29/1582/1–44 (Dziennik Aleksandry Czechówny z l. 1856–1923).

Opracowania

Bąkowski Klemens: Kronika Krakowska: 1796–1848. Cz. 1: Od r. 1796 do 1815. Biblioteka Krakowska nr 27. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1905; Cz. 2: Od r. 1816 do 1831. Biblioteka Krakowska nr 30. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1906; Cz. 3: Od r. 1832 do 1848. Biblioteka Krakowska nr 42. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1909.

Biel Barbara: Teatr Ogromny – 55 lat Teatru TV w Krakowie. Kraków: AFR „Pracownia Golem”, 2016.

Eminowicz Marek: Lubię swoje wady, w opowieściach na siedemdziesięciopięciolecie. Kraków: Małe Wydawnictwo, 2008.

Estreicher Karol jr: Dziennik wypadków. T. 1: 1939–1945, red. Anna Maria Joniak. Kraków: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, 2001; T. 2: 1946–1960. Kraków: TPSP, 2002; T. 3: 1961–1966. Kraków: TPSP, 2003; T. 4: 1967–1972. Kraków: TPSP, 2004; T. 5: 1973–1977. Kraków: TPSP, 2006; T. 6: 1978–1980. Kraków: TPSP, 2013; T. 7: 1981–1984. Kraków: TPSP, 2013.

Estreicherówna Maria: Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848–1863, t. 1–2. Biblioteka Krakowska nr 90–91. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1936.

Fałat Julian: Pamiętniki, wyd. I. Kraków: Księgarnia Ferdynanda Hoesicka, 1935.

Girtler Kazimierz: Opowiadania – Pamiętniki z lat 1803–1831, t. 1; Opowiadania – Pamiętniki z lat 1832–1857, t. 2. Oprac. Zbigniew Jabłoński, Jan Staszel. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971.

Grzymała-Siedlecki Adam: Rozmowy z samym sobą. Kraków: ZNAK, 1972.

Kietlińska z Mohrów Maria: Wspomnienia. Oprac. Irena Homola-Skąpska. Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986.

Kisielewski Stefan: Dzienniki. Warszawa: ISKRY, 1996.

Klein Franciszek: Notatnik krakowski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1965.

Kozłowski Krzysztof: Historia z konsekwencjami, rozmawiają Krzysztof Kozłowski i Michał Komar. Warszawa: Świat Książki, 2009.

Kudliński Tadeusz: Młodości mej stolica, pamiętnik krakowianina z okresu między wojnami. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1970.

Leśnodorski Zygmunt: Wśród ludzi mojego miasta. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968.

Nowakowski Zygmunt: Lajkonik, wybór felietonów z lat 1931–1939. Oprac. Henryk Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975.

Sheybal Stanisław: Wspomnienia 1891–1970. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1984.

Skwarnicki Marek: Minione a bliskie. Kraków: WAM, 1999.

Stomma Stanisław: Trudne lekcje historii. Kraków: ZNAK, 1998.

Szczepański Jan Józef Dziennik. T. 1: 1945–1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009; T. 2: 1957–1963. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011; T. 3: 1964–1972. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013; T. 4: 1973–1980. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015; T. 5: 1981–1989. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2017.

Vogler Henryk: Autoportret z pamięci, dzieciństwo i młodość. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1978; Cz. 2: Wiek męski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979; Cz. 3: Dojrzałość. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1986.

Wawel-Louis Józef: Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa. Wyd. Janina Bieniarzówna i Wiesław Bieńkowski. Biblioteka Krakowska nr 117. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1977.

Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. Wyd. Stanisław Estreicher. Biblioteka Krakowska nr 40 i 41. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1909.

Żeleński-Boy Tadeusz: O Krakowie. Oprac. Henryk Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1968 i 1974.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2018, s. 199 - 232

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The daily life and peculiarities of Krakow during the years 1978–1983 in the journals of Henryk Majcherek

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Konrad Myślik (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 324

Liczba pobrań: 683