FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Jak napisać historię miasta? Eduard Mühle, Historia Wrocławia. Przełożyła Joanna Janicka, ss. 352, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, XXII, s. 194 - 208

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.007.15053

Autorzy

Grażyna Lichończak-Nurek
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Źródła drukowane

Przywileje ustanawiające gminy miejskie wielkiego Krakowa (XIII–XVIII wiek). Privileges Establishing the Municipal Communities in Greater Krakow (from the 13th to the 18th century). Oprac. Bożena Wyrozumska. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2007.

Opracowania

Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil. Wyd. Eduard Mühle. Seria Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen, t. 87. Köln: Böhlau Verlag, 2014.

Davies Norman, Moorhouse Roger: Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego. Vratislavia – Breslau – Wrocław. Przekł. Andrzej Pawelec. Kraków: Wydawnictwo ZNAK, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Fundacja, 2003.

Dryja Sławomir, Głowa Wojciech, Niewalda Waldemar, Sławiński Stanisław: Die Innenbebauung des Krakauer Ringplatzes im Mittelalter. W: Breslau und Krakau im Hochund Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil. Wyd. Eduard Mühle. Seria 49 Ibidem, s. 309, przyp. 271.

50 Zob. http://www.dhi.waw.pl/pl/aktualnosci/detail/news/promocja-ksiazki-i-dyskusja -panelowa-w-nih-w-warszawie-ksiazka-eduarda-muehlego-pt-wroclaw-h.html (odczyt: 30.12.2016).

Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen, t. 87, Köln: Böhlau Verlag, 2014, s. 279–294.

Encyklopedia Wrocławia. Red. Jan Harasimowicz. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000.

Jezierska Anna: Wrocławska Rada Miejska w portretach Georga Scholtza Młodszego. Seria Biblioteka Dawnego Wrocławia, nr III. Red. Jan Harasimowicz. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.

Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy. [Katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, pałac Pod Krzysztofory, 5 czerwca – 19 listopada 2007]. Koncepcja i red. nauk. Grażyna Lichończak-Nurek. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007.

Krasnowolski Bogusław: Rynek Główny w Krakowie – kompozycja i funkcja na tle regularnych układów urbanistycznych średniowiecznej Europy. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2010, nr 28, cz. 1, s. 53–74.

„Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2010, nr 28, cz. 1–2.

Lichończak-Nurek Grażyna: Klejnoty krakowskiego Bractwa Kurkowego w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. The Jewels of the Fowler Brootherhood of Kraków in the Collection of the Historical Museum of the City of Kraków. Die Kleinodien der Krakauer Schützengesellschaft in den Sammlungen des Historischen Museums der Stadt Krakau. Katalog Zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, nr 6. The Historical Museum of the City of Kraków Collection Catalogue, no. 6. Katalog der Sammlungen des Historischen Museum der Stadt Krakau, Nr 6. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014.

Łukacz Marek M.: Die mittelalterlichen Bürgerhäuser am Krakauer Ringplatz. W: Breslau und Krakau im Hoch- und Spätmittelalter. Stadtgestalt – Wohnraum – Lebensstil. Wyd. Eduard Mühle. Seria Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen, t. 87. Köln: Böhlau Verlag, 2014, s. 295–318.

Łukacz Marek M.: Zabudowa pierzei Rynku Głównego w Krakowie w okresie średniowiecza. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2010, nr 28, cz. 1, s. 75–98.

Mühle Eduard: Breslau. Geschichte einer europäischen Metropole. Köln: Böhlau Verlag, 2015.

Mühle Eduard: Die Piasten. Polen im Mittelalter. München: Verlag C. H. Beck, 2011.

Mühle Eduard: Historia Wrocławia. Przeł. Joanna Janicka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., 2016.

Noga Zdzisław, Bukowski Waldemar: Ustrój miasta Krakowa w XIII–XVIII wieku. W: Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy. [Katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, pałac Pod Krzysztofory, 5 czerwca – 19 listopada 2007]. Koncepcja i red. nauk. Grażyna Lichończak-Nurek. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007, s. 49–68.

Jak napisaćhistorięmiasta? Eduard Mühle, Historia Wrocławia... 207

Rechtsstadtgründungen im mittelalterlichen Polen. Wyd. Eduard Mühle. Seria Städteforschung. Veröffentlichungen des Instituts für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Reihe A: Darstellungen, t. 81. Köln: Böhlau Verlag, 2011.

Trzynadlowski Jan J.: Dzieje samorządu Wrocławia do 1741 roku. Wrocław: Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, 2002.

Wyrozumski Jerzy: Kraków – miasto na prawie polskim i jego lokacja na prawie magdeburskim. „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa” 2008, nr 26, s. 9–20.

Wyrozumski Jerzy: Lokacja 1257 roku na tle rozwoju krakowskiego zespołu osadniczego. W: Kraków – europejskie miasto prawa magdeburskiego 1257–1791. Katalog wystawy. [Katalog wystawy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, pałac Pod Krzysztofory, 5 czerwca – 19 listopada 2007]. Koncepcja i red. nauk. Grażyna Lichończak-Nurek. Kraków: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2007, s. 34–48.

Wydawnictwa elektroniczne

Mühle Eduard: Zur Person, http://www.uni-muenster.de/Geschichte/histsem/OE-G/muehle/ (odczyt: 27.12.2016).

Promocja książki i dyskusja panelowa w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie. Książka Eduarda Mühlego pt. Wrocław. Historia Miasta, http://www.dhi.waw.pl/pl/aktualnosci/detail/news/promocja-ksiazki-i-dyskusja-panelowa-w-nih-w-warszawieksiazka-eduarda-muehlego-pt-wroclaw-h.html (odczyt: 30.12.2016).

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, s. 194 - 208

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jak napisać historię miasta? Eduard Mühle, Historia Wrocławia. Przełożyła Joanna Janicka, ss. 352, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Autorzy

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 31-011 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Grażyna Lichończak-Nurek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 250

Liczba pobrań: 345