FAQ

Studia Historica Gedanensia

Studia Historica Gedanensia

Opis

„Studia Historica Gedanensia” jest rocznikiem humanistycznym publikującym teksty o tematyce historycznej. Istnieje od 2010 r. Wydaje tomy tematyczne, z przydzielonymi do każdego redaktorami tematycznymi. W każdym z tomów redakcja dąży, aby obecne były artykuły obejmujące epokę starożytności, przez średniowiecze, czasy nowożytne, wiek XIX i XX.
Nadesłane propozycje artykułów są dyskutowane na posiedzeniu komitetu redakcyjnego, a w wypadku akceptacji przydzielane są recenzentom specjalizującym się w danej epoce historycznej.

ISSN: 2081-3309

eISSN: 2391-6001

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 484154

DOI: 10.4467/23916001HG

Redakcja

Redaktor naczelny:

Tadeusz Stegner

Sekretarz redakcji:

Piotr Perkowski

Redaktorzy:

Grzegorz Berendt,

Piotr Derengowski,

Iwona Janicka,

Barbara Klassa,

Michał Kosznicki,

Sławomir Kościelak,

Rafał Kubicki,

Anna Łysiak‑Łątkowska,

Tomasz Maćkowski,

Anna Mazurkiewicz,

Beata Możejko,

Anna Paner,

Tomasz Rembalski,

Przemysław Różański

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom 14 (2023)

Data wydania: 2023

Redaktor naczelny: Tadeusz Stegner

Sekretarz redakcji: Piotr Perkowski

Redakcja tomu: Anna Łysiak-Łatkowska

Na okładce: rzeźby autorstwa Jacques’a du Broeucqa przedstawiające wyobrażenia cnót: 1 Sprawiedliwość, 2 Roztropność, 3 Umiarkowanie, 4 Męstwo; Collégiale Sainte-Waudru de Mons, Belgia (Wikimedia Commons, domena publiczna).

Publikacja sfinansowana ze środków Dziekana Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zawartość numeru

Anna Łysiak-Łątkowska

Studia Historica Gedanensia, Tom 14 (2023), 2023, s. 9 - 15

https://doi.org/10.4467/23916001HG.23.002.18803
Czytaj więcej Następne

Tadeusz Stegner

Studia Historica Gedanensia, Tom 14 (2023), 2023, s. 16 - 17

https://doi.org/10.4467/23916001HG.23.001.18799
Czytaj więcej Następne