FAQ

Studia Historica Gedanensia

2021 Następne

Data wydania: 2021

Opis
 

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Tadeusz Stegner

Sekretarz redakcji Piotr Perkowski

Zawartość numeru

Słowa kluczowe: wojna, oblężenie, zdrada, Herodot, machiny oblężnicze, imperium Achemenidów, Artakserkses II, dowódcy i dostojnicy, lojalność, zdrada, Cezar, Commentarii, barbarzyńcy, wojny galijskie, Sacramentum militarne, późny antyk, armia rzymska, morale, historia wojskowości, Późne Cesarstwo Rzymskie, Afryka Północna, Justynian, bunt wojska, Godfryd de Charny, średniowiecze, etos rycerski, literatura średniowieczna, XIV w., rokosz sandomierski, Mikołaj Zebrzydowski, Janusz Radziwiłł, sojusz, dekompozycja sojuszu, oddziały wojskowe, czarnoskórzy, awans społeczny, Brazylia, okres kolonialny, Szkockie Wyżyny, twierdze, koszary warowne, garnizony wojskowe, Otto Hermann von der Howen, Księstwo Kurlandii i Semigalii, stosunki kurlandzko-polsko-rosyjskie w drugiej połowie XVIII w., historia Polski XIX w., walka o niepodległość, patriotyzm, zdrada narodowa, Tomasz Łubieński, rodzina Łubieńskich, lojalista, generał powstania listopadowego, Zygmunt Sierakowski, prawdziwy „Wallenrod”, współpracownik rosyjskiego Ministra Wojny, uczestnik antyrosyjskiej konspiracji przed powstaniem styczniowym, najemnik, lojalność, Muhammad Ali, Egipt, nizam al-jadid, Joseph Anthelme Sève, George B. English, Henryk Dembiński, August Szulc, Bułgaria, Aleksander von Battenberg, armia bułgarska, coup d’état 1886, lojalność, wojna amerykańsko-hiszpańska, Polacy w Stanach Zjednoczonych, XIX w., Legion Bajończyków, Błękitna Armia, Roman Dmowski, Józef Haller, Józef Piłsudski, Polska Armia we Francji, wojna polsko‑rosyjska, wojna polsko‑ukraińska, I wojna światowa, bitwa o Lwów w 1918 r., konflikt polsko‑ukraiński w Galicji po I wojnie światowej, walki o granice II Rzeczypospolitej, społeczeństwo polskie wobec odzyskania niepodległości, opowiadanie Słońce martwych, tragiczne wydarzenia, czerwony terror, autobiograficzny charakter utworu, symbole Słońca i Śmierci, dyscyplina, dezercje, armia polska w XX w., indoktrynacja w wojsku, przysięga wojskowa, Ukraińska Powstańcza Armia, Polska, Czechosłowacja, Karpaty, „Brodycz”, oficer, kształcenie, wychowanie, marynarka wojenna, formowanie, społeczeństwo, kierownictwo partyjno‑państwowe, niezadowolenie społeczne, lojalność, konsolidacja władzy, Ukraina, Siły Zbrojne Ukrainy, Krym, aneksja, wojna hybrydowa, nielojalność, zdrada, dezercja, morale, Rosja, Polacy, postawy społeczne, konflikt Donbasu, Czechy, XV w., rewolucja husycka, Jan Žižka