FAQ

Studia Historica Gedanensia

Komitet redakcyjny

Skład Redakcji

Redaktor naczelny:

Tadeusz Stegner

Sekretarz redakcji:

Piotr Perkowski

Redaktorzy:

Grzegorz Berendt,

Piotr Derengowski,

Iwona Janicka,

Barbara Klassa,

Michał Kosznicki,

Sławomir Kościelak,

Rafał Kubicki,

Anna Łysiak‑Łątkowska,

Tomasz Maćkowski,

Anna Mazurkiewicz,

Beata Możejko,

Anna Paner,

Tomasz Rembalski,

Przemysław Różański