FAQ

Studia Historica Gedanensia

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej SHG

Grzegorz Berendt

Uniwersytet Gdański ( Polska)

Marcin Hintz

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Leonid Zaszkilniak

Ivan Franko Lviv National University, Doroshenka st. 41, 79000 Lviv, Ukraine

Beata Wojciechowska

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Tadeusz Stegner

Uniwersytet Gdański ( Polska)

Piotr Perkowski

Uniwersytet Gdański ( Polska)

Beata Możejko

Uniwersytet Gdański ( Polska)

Tomasz Knoz

Masaryk University, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Czechy