FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Opis

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych Autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. Ich tematykę oraz profil, wysoki poziom i międzynarodowy charakter czasopisma jest efektem wieloletniej pracy przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej, i redaktor naczelnej  periodyku – Ireny Stawowy-Kawki. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Do druku, oprócz tekstów prezentowanych na posiedzeniach komisji Środkowoeuropejskiej PAU, przyjmowane są artykuły polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

Informujemy, że t. XXXI "Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych" został wydany przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.

ISSN: 2451-4993

eISSN: 2543-733X

Punkty MNiSW: 70

UIC ID: 491043

DOI: 10.4467/2543733XSSB

Redakcja

Redaktor naczelny:

dr hab., prof. UJ Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Członkowie Rady Redakcyjnej:

prof. Irena Stawowy-Kawka,

prof. Józef Łaptos,

Prof. dr hab. Artur Patek

Redaktor statystyczny:

dr Rafał Woźnica

Redaktor językowy i techniczny:

Małgorzata Święch-Płonka

Afiliacja

Polska Akademia Umiejętności

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Tom XXXII

Data wydania: 09.2023

Redaktor naczelny: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Redaktor tomu: dr hab., prof. UJ

 

Zawartość numeru

Roman Kochnowski, Anna Kochnowska

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, Tom XXXII, 2023, s. 127 - 136

https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.23.007.18433
Czytaj więcej Następne