FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Misja i cele czasopisma

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.


Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU, której przewodniczącą jest prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Ich redaktorzy przyjmują do druku teksty polskich i zagranicznych uczonych zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

Dofinansowanie

Informujemy, że t. XXXI "Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych" został wydany przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki