FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

2020 Następne

Data wydania: 06.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka

Redaktor tomu prof. Irena Stawowy-Kawka

Zawartość numeru

Roman Kochnowski

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, Tom XXIX, 2020, s. 53 - 64

https://doi.org/10.4467/2543733XSSB.20.005.12192
Czytaj więcej Następne