FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Informacje dla Autorów

Zasady przyjmowania artykułów

Zasady przyjmowania artykułu do druku:

 1. Teksty w formacie Word prosimy przesyłać na adres mailowy: ssb.redakcja@pau.krakow.pl.

 2. Artykuł nie powinien być krótszy niż 40 000 znaków (liczony ze spacjami obejmujący tekst oraz przypisy i bibliografią), tj. 1 arkusz wydawniczy, ale nie dłuższy niż 60 000 znaków.

 3. Powinien zawierać:

  • imię i nazwisko autora,
  • afiliację,
  • adres mailowy,
  • adres do korespondencji,
  • objętość tekstu (liczbę znaków ze spacjami obejmujący tekst wraz z przypisami i bibliografią),
  • tytuł artykułu w języku polskim i angielskim.

 4. Prosimy o dołączenie do tekstu:

  • streszczenia w języku polskim i angielskim (ok. 1000 znaków ze spacjami),
  • słów kluczy (3-5) w języku polskim i angielskim,
  • biogramu (nie dłuższego niż 300 znaków ze spacjami),
  • bibliografii (powinna zawierać wszystkie pozycje zawarte w przypisach).

 5. Autorzy otrzymują do wglądu 2 recenzje wydawnicze, a tekst należy poprawić w ciągu dwóch tygodni i odesłać do druku. Recenzje wydawnicze wysłane są drogą mailową.

 6. Autorzy otrzymują do wglądu i akceptacji tekst po korekcie wydawniczej, który należy odesłać niezwłocznie do wydawnictwa PAU na adres: adres mailowy Wydawnictwa po wprowadzeniu uwag wydawniczych.

 7. Autorami artykułów mogą być tylko osoby, które zgadzają się na umieszczenie ich teksu na eJournals. Portalu Czasopism Naukowych. Po zaakceptowaniu do druku tekstu Autorzy podpisują umowę autorską z wydawnictwem Polskiej Akademii Umiejętności (wydawnictwo@pau.krakow.pl).

 8. Wymogi techniczne:
  • Przy opracowaniu przypisów i bibliografii zachowujemy alfabet, w którym dany tekst został napisany.
 •