FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Zespół redakcyjny

Rada Redakcyjna Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych

Redaktor naczelna:
dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członkowie Rady Redakcyjnej:
prof. Irena Stawowy-Kawka – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
prof. Józef Łaptos – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. Artur Patek – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Redaktor językowy i techniczny wydawnictwa:
Małgorzata Święch-Płonka
 
Redaktor statystyczny:
Rafał Woźnica

Skład i łamanie:
Anna Atanaziewicz