FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Lista recenzentów

Recenzenci tomu XXXII (2023)

dr hab. Ewa Trojnar, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. dr hab. Michał Leśniewski – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Rafał Wordliczek – Uniwersytet Jagielloński

dr Wojciech Szczepański – Komisja Bałkanistyki PAN

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO – Uniwersytet Opolski

dr Wiktor Hebda – Uniwersytet Jagielloński

dr Anna Jagiełło-Szostak – Uniwersytet Wrocławski

dr Rafał Woźnica – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Piotr Mikietyński – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Tomasz Graff, prof. UPJPII – Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

dr hab. Urszula Anna Pawluczuk – Uniwersytet w Białymstoku

dr Władymir Misijuk – Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Kazimierz Jurczak – Uniwersytet Warszawski

dr hab. Andrzej Krzak, prof. UJD – Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka – Komisja Środkowoeuropejska PAU

dr Paweł Ukielski – Instytut Studiów Politycznych PAN

dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Józef Łaptos – Komisja Środkowoeuropejska PAU

dr Sławomir Lucjan Szczesio – Uniwersytet Łódzki

dr Mirosław Habowski – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Danuta Gibas-Krzak, prof. UO – Uniwersytet Opolski

Recenzenci tomu XXXI (2022)

dr Rigels Halili − Uniwersytet Warszawski;
 
dr Agata Rogoś − Uniwersytet Humboldtów w Berlinie;
 
dr Maciej Falski − Uniwersytet Warszawski;
 
dr hab. Magdalena Rekść − Uniwersytet Łódzki; 
 
dr Michał Dulak − Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr hab. Teresa Zbyrad, prof. UR − Uniwersytet Rzeszowski; 
 
dr Piotr Obacz − Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr hab. Iwona Kantor-Pietraga, prof. UŚ − Uniwersytet Śląski w Katowicach; 
 
dr Olesia Tkachuk − Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr Andrzej Szabaciuk − Katolicki Uniwersytet Lubelski; 
 
dr hab. Sabina Giergiel, prof. UJ − Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr hab. Krzysztof Malicki, prof. UR − Uniwersytet Rzeszowski; 
 
prof. dr hab. Mariusz Wołos − Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; 
 
prof. dr hab. Artur Patek − Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński; 
 
dr hab. Rafał Dudała, prof. UJK − Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
 
dr Sławomir L. Szczesio − Uniwersytet Łódzki; 
 
prof. dr hab. Mirosław Dymarski − Uniwersytet Wrocławski; 
 
dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska, prof. SGH − Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 
dr Stanisław Kamiński − Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 
 
prof. dr hab. Jan Rychlík − Uniwersytet Karola w Pradze; 
 
dr hab. Krzysztof Nowak, prof. UŚ − Uniwersytet Śląski w Katowicach

Recenzenci tomu XXX (2021)

prof. dr hab. Marek Bankowicz − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 
dr hab. Anna Citkowska-Kimla − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 
dr hab. Tadeusz Czekalski − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 
dr hab. Andrzej Dubicki − prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki;
 
dr Anna Jagiełło-Szostak – Uniwersytet Wrocławski;
 
prof. dr hab. Andrzej Kastory − Polska Akademia Umiejętności; 
 
prof. dr hab. Maciej Kawka − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 
prof. dr hab. Andrzej Kozera − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 
 
dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 
dr hab. Krzysztof Krysieniel − prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;
 
prof. dr hab. Józef Łaptos − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 
dr Agnieszka Nitszke − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 
prof. dr Dime Pandevski − Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu; 
 
dr hab. Jakub Polit − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
 
dr hab. Jarosław Rubacha − prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 
 
dr hab. Janusz Smołucha − prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie; 
 
dr Sławomir L. Szczesio − Uniwersytet Łódzki; 
 
dr hab. Ewa Szperlik − Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 
 
prof. dr hab. Jan Tkaczyński − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 
 
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 
 
dr hab. Dariusz Wybranowski − prof. US, Uniwersytet Szczeciński

Recenzenci tomu XXIX (2020)

dr hab. Robert Bońkowski − prof. Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej;
 
dr hab. Maciej Czerwiński − prof. UJ, Instytut Slawistyki;
 
dr hab. Wojciech Drelicharz − Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 
dr hab. Andrzej Dubicki − prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Studiów Politologicznych;
 
dr hab. Andrzej Essen − prof. Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii;
 
dr hab. Tomasz Graff − prof. UP Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Historii Sztuki i Kultury;
 
dr hab. Jerzy Kołacki − prof. UAM, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 
dr hab. Andrzej Krzak − prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie;
 
dr hab. Krzysztof Krysieniel − prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Bezpieczeństwo Narodowe;
 
dr hab. Magdalena Rekść − Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 
dr Sławomir L. Szczesio − Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;
 
dr Paweł Ścigaj − Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;
 
dr hab. Dariusz Wybranowski − prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

Recenzenci tomu XXVIII (2019)

Prof. dr hab. Ignacy Fiut – Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 
Dr hab. prof. UJ Agnieszka Kastory – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 
Dr hab. prof. IJP PAN Krystyna Kowalik − Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Dr hab. Henryk Czubała − prof. WSHiG w Poznaniu

Recenzenci tomu XXVII (2018)

Dr hab. Marek Czajkowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;
 
Dr hab. Danuta Gibas-Krzak – Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;
 
Andrzej Essen – emerytowany prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
 
Dr hab. Tomasz Grabarczyk – profesor nadzwyczajny UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;
 
Prof. dr hab. Jerzy Kołacki – Instytut Historii UAM;
 
Prof. dr hab. Andrzej Kastory – Polska Akademia Umiejętności;
 
Dr hab. Krystyna Kowalik – prof. IJP PAN;
 
Dr Tomasz Kwoka – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ;
 
Dr hab. Dariusz Wybranowski – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;
 
Dr hab. Elżbieta Solak – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ;
 
Prof. dr hab. Jan Tkaczyński – Instytut Europeistyki UJ; prof. dr hab. Janusz Węc – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;
 
Dr Rafał Woźnica – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;
 
Dr hab. Piotr Żurek – prof. ATH w Bielsku-Białej

Recenzenci tomu XXVI (2017)

Prof. dr hab. Marek Bankowicz – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 
Dr hab. Andrzej Florian Dubicki, prof. UŁ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 
Prof. dr Dragi Gjorgiev – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;
 
Prof. dr Maksim Karanfilovski – Instytut Slawistyki Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu;
 
Dr hab. Agnieszka Kastory – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 
Dr Małgorzata Łakota-Micker – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego;
 
Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 
Prof. dr hab. Artur Patek – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 
Dr Magdalena Rekść – Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego, Uniwersytet Łódzki;
 
Prof. dr hab. Jan Rychlík – Instytut Historii Uniwersytetu Karola w Pradze;
 
Dr Sławomir Szczesio – Katedra Historii Europy Wschodniej, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;
 
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;
 
Dr Rafał Woźnica – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzenci tomu XXV (2017)

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej – Instytut Historii UW;
 
Dr hab. Tadeusz Czekalski – Instytut Historii UJ;

dr hab. Marek Herma – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;
 
Dr Anna Jagiełło-Szostak – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego; 
 
Prof. dr Stojan Kiselinovski – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;
 
Dr hab. Krzysztof Krysieniel – prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;
 
Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Instytut Historii UAM w Poznaniu;
 
Dr Paweł Sękowski – Instytut Historii UJ;
 
Dr hab. Dariusz Wybranowski – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;
 
Prof. Katerina Todoroska – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;
 
Dr hab. Piotr Żurek – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Recenzenci tomu XXIV (2016)

Dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie UW
 
Dr hab. Andrzej Essen – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Dr hab. Tadeusz Czekalski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Dr Tomasz Graff – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 
Dr hab. Albin Głowacki – prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 
Prof. dr L’ubica Harbul’ová – Preszowski Uniwersytet
 
Prof. dr hab. Józef Łaptos – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
Prof. dr Naoum Kaytchev – Uniwersytet Św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii
 
Dr hab. Krzysztof Krysieniel – prof. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 
Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 
Ks. dr hab. Janusz Mierzwa – prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 
Prof. dr hab. Jan Rýchlík – Uniwersytet Karola w Pradze
 
Dr hab. Janusz Smołucha – prof. Akademii Ignatianum w Krakowie
 
Prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Recenzenci tomu XXIII (2015)

 
Dr. hab. Marek Czajkowski - Uniwersytet Jagielloński
 
Prof. dr hab. Joachim Diec - Uniwersytet Jagielloński
 
Dr hab. Andrzej Essen - Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 
Dr hab. Albin Głowacki - Prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski
 
Prof. dr L’ubica Harbul’ová – Preszowski Uniwersytet
 
Dr hab. Agnieszka Kastory – Uniwersytet Jagielloński
 
Prof. dr hab. Andrzej Kastory – Polska Akademia Umiejętności
 
Dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski
 
Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – Uniwersytet Jagielloński