FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Rada naukowa

Członkowie Rady naukowej

prof. Krzysztof Baczkowski – Polska Akademia Umiejętności

prof. Andrzej Kastory – Polska Akademia Umiejętności

prof. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Andrzej Essen – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

prof. Idesbald Goddeeris – Katolicki Uniwersytet w Leuven

prof. Ľubica Harbuľova – Uniwersytet Preszowski w Preszowie

prof. Naum Kajczew – Uniwersytet Sofijski im. Klimenta Ochrydzkiego

prof. Jan Nemeček – Czeska Akademia Nauk

prof. Katerina Todoroska – Instytut Historii Narodowej w Skopiu