FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Prawa autorskie, udostępnianie, licencja

Licencja & copyright

Artykuły zamieszczone w czasopiśmie "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne"  objęte są licencją CC Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 (CC BY-NC-ND 4.0) lub inną wersją językową tej licencji lub którąkolwiek późniejszą wersją tej licencji, opublikowaną przez organizację Creative Commons.

© Copyright by Polska Akademia Umiejętności