FAQ

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Recenzja monografii: Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 269

Data publikacji: 10.12.2018

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, Tom XXVII, s. 193 - 196

Autorzy

Radosław Zenderowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Informacje

Informacje: Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2018, s. 193 - 196

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Recenzja monografii: Marta Cobel-Tokarska, Marcin Dębicki, Słowo i terytorium. Eseje o Europie Środkowej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2017, ss. 269

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0249-0499

Radosław Zenderowski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska, Polska

Publikacja: 10.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Radosław Zenderowski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1087

Liczba pobrań: 1402