FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2017 Następne

Data wydania: 26.06.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Ryszard Filas, Paweł Płaneta

Zawartość numeru

Z problemów aktualnych

Tomasz Mielczarek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 1 (229), 2017, s. 1 - 10

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.17.001.6767
Czytaj więcej Następne

Materiały

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 1 (229), 2017, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 1 (229), 2017, s. 239 - 250

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: Polish media system, research, CECOM, Press Research Centre, media research, media research in Poland, media research in 20th century, Press Research Centre, Polish press research, Polish media studies – history, political breakthrough of 1980–1983, RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Ośrodek Badań Prasoznawczych (Press Research Centre) in Cracow, press law, European socialist states, Journalism Unit at the University of Silesia, Press Research Centre in Krakow, academic education of journalism, media research, Zeszyty Prasoznawcze, American mass media research, scientifi c periodicals, press research, scientific ideas, scientific publications, the socialist community, Zeszyty Prasoznawcze, cognitive epistemé, methods of quantitative and qualitative research, secondary orality and pictoriality, Zeszyty Prasoznawcze, second circuit, underground press, samizdat, democratic opposition, modern history of Poland (PRL), oral history, freedom of media, freedom of speech, press, constitution, limitations of freedom, media policy, audiovisual media services, information privacy, information autonomy, right to privacy, end device, end user, metadata, image, personal rights, press law, copyright, civil law, music journalism, music media, history and the contemporary Polish press, research on journalism as a profession, new media, journalism and the new media, the quality of political communication / public discourse, popular science journals, Polish magazines, popularization of the science, election advertising, Internet, election campaign