FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2023 Następne

Data wydania: 31.03.2023

Opis

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego & Autorzy 2022

Licencja: CC BY  ikona licencji

Zawartość numeru

Artykuły i rozprawy

Małgorzata Kowalska-Chrzanowska, Przemysław Krysiński

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 66, Numer 1 (253), 2023, s. 11 - 32

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.23.002.17194
Czytaj więcej Następne