FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Rada naukowa

Skład Rady naukowej

RADA NAUKOWA
 
Ireneusz Bobrowski; Jerzy Bralczyk; Agnieszka Cieślikowa; Jacek Dąbała; Tomasz Goban-Klas; Agnieszka Hess; Wojciech Kajtoch; Aleksander Kiklewicz; Jacek Kołodziej; Małgorzata Lisowska-Magdziarz; Tomasz Mielczarek; Lidia Pokrzycka; Teresa Sasińska-Klas; Krzysztof Woźniakowski; Grażyna Wrona
 
 
 
ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ I WSPÓŁPRACOWNICY
 
Mihai Coman (Universitatea Bucureşti, Romania)
 
Andreana Eftimowa (Sofijskijat Uniwersitet „Sweti Kliment Ochridski”, Bulgaria)
 
Lutz M. Hagen (Institut für Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Dresden, Germany)
 
Urszula Kolberová (Ostravská Univerzita v Ostravě, Czech Republic)
 
Walentina Kulpina (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa, Russia)
 
Massimo Leone (University of Turin, Italy; University of Shanghai, China)
 
William H. Melody (University of Technology, Delft, Holland)
 
Györgyi Rétfalvi (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – Budapest College of Communication and Business, Hungary)
 
Winfried Schulz (Universität Erlangen, Nürnberg, Germany)
 
Benno Signitzer (Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Salzburg, Austria)
 
Slavko Splichal (Univerza v Ljubljani, Slovenia)
 
Marek Sroka (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
 
Irina Uchwanowa-Szmygowa (Biełorusskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Mińsk, Belarus)

Wayne Wanta (University of Florida, USA)
 
James William Underhill (Université de Rouen, France)
 
Tapio Varis (Tampereen yliopisto – University of Tampere, Finland)
 
Raimar Zeh (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany)