FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2020 Następne

Data wydania: 21.10.2020

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor numeru Maria Nowina Konopka

Zawartość numeru

Kamil Łuczaj, Wiktoria Wiater, Paulina Wnęk, Karolina Kołoda, Karolina Kusak, Michał Pieniążek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 63, Numer 4 (244), 2020, s. 37 - 54

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.029.12695
Czytaj więcej Następne

Wojciech Furman

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 63, Numer 4 (244), 2020, s. 141 - 144

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.035.12701
Czytaj więcej Następne