FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014 Następne

Data wydania: 30.06.2014

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Edyta Żyrek-Horodyska

Zawartość numeru

Małgorzata Kołodziejczak, Agnieszka Stępińska

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 1 (217), 2014, s. 1 - 21

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.001.2136
Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 1 (217), 2014, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Recenzje

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 57, Numer 1 (217), 2014, s. 119 - 130

Czytaj więcej Następne