FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2013 Następne

Data wydania: 24.09.2013

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Omówienia, recenzje, rozbiory

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 2 (214), 2013, s. 321 - 331

Czytaj więcej Następne

Igor Mostowicz

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 56, Numer 2 (214), 2013, s. 332 - 333

Czytaj więcej Następne