FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2016 Następne

Data wydania: 07.12.2016

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja tomu Wojciech Kajtoch

Zawartość numeru

Kamila Kamińska-Chełminiak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 4 (228), 2016, s. 690 - 705

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.043.5918
Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 4 (228), 2016, s. 763 - 770

Czytaj więcej Następne

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 59, Numer 4 (228), 2016, s. 771 - 777

Czytaj więcej Następne