FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2012 Następne

Data wydania: 13.12.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 4 (212), 2012, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 4 (212), 2012, s. 30 - 53

https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.12.010.0713
Czytaj więcej Następne

Omówienia, recenzje, rozbiory

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 4 (212), 2012, s. 151 - 167

Czytaj więcej Następne

Mateusz Zimnoch

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 4 (212), 2012, s. 169 - 171

Czytaj więcej Następne