FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Wprowadzenie

Zasady etyki zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE) Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.

W wypadkach nieuwzględnionych w niniejszych Zasadach etyki publikacyjnej Redakcja stosuje odpowiednie schematy postępowania przygotowane przez Komitet do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). 

Przedstawione poniżej standardy dotyczą zasad etycznych obowiązujących Autorów, Redaktorów, Recenzentów i Radę Naukową na każdym etapie publikacji tekstów w czasopiśmie.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji w czasopiśmie są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, transparentności, wartości i użyteczności naukowej.

Zasady dotyczące członków Redakcji

Zasady dotyczące Autorów

Zasady dotyczące Recenzentów

Zasady dotyczące członków Rady Naukowej

Zasady dotyczące Czytelników

Przypisy