FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Tom 60, Numer 2 (230)

Komunikowanie w Europie

2017 Następne

Data wydania: 07.12.2017

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Redakcja zeszytu Małgorzata Winiarska-Brodowska

Zawartość numeru

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 60, Numer 2 (230), 2017, s. 424 - 432

Czytaj więcej Następne