FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2012 Następne

Data wydania: 19.11.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Wojciech Kajtoch

Zastępca redaktora naczelnego Agnieszka Cieślikowa

Sekretarz redakcji Ryszard Filas

Recenzenci zeszytu Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Redakcja tomu Wojciech Kajtoch

Zawartość numeru

Omówienia, recenzje, rozbiory

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 3 (211), 2012, s. 122 - 140

Czytaj więcej Następne

Ryszard Filas

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 3 (211), 2012, s. 141 - 143

Czytaj więcej Następne

Małgorzata Adamik-Szysiak

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 55, Numer 3 (211), 2012, s. 144 - 147

Czytaj więcej Następne